Lidové písně z Kouřimska

Lidové písně z Kouřimska
Availability: in stock
including VAT
your price340,00 Kč
ps

Adam Votruba


Lidové písně z Kouřimska


Základem publikace je soubor lidových písní z Kouřimska, jež pocházejí ze starších sbírek českých lidových písní, z dosud nepublikovaných rukopisů, ale i z vlastních sběrů autora, prováděných v letech 1999-2012. Soubor je doprovozen poznámkami a přílohami (tabulky, mapky, grafy) a také odbornou studií. Knihu doprovází barevná obrazová příloha. Vloženo bude CD s nahrávkami písní. Publikaci vydáváme ve spolupráci s Národním muzeem.

 

Obsah:

Písně z Kouřimska nově nasbírané

Písně a tance z Kouřimska ze starších sbírek

Dětská říkadla

Písně bez dochovaného nápěvu a texty nezpívané

 

Z vyprávění

O lidové písni z Kouřimska

Přílohy

Poznámka

 

Ediční poznámka

Seznam dotazovaných pamětníků

Seznam lokalit zápisu písní

Prameny

Literatura

Abecední seznam písní

Abecední seznam instrumentálních melodií

Abecední seznam říkadel

Summary