Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky I. díl

Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky I. díl
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena400,00 Kč
ks
Věra Thořová, Jiří Traxler, Zdeněk Vejvoda
 
Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky I. díl
 

Anotace:

První svazek komentované kritické edice Lidových písní zahrnuje písně milostné, taneční, žertovné, vojenské a zpívaná vytrubování. Připojená studie obsahuje kapitoly věnované různým městským písňovým fenoménům a životu a sběratelskému odkazu Františka Homolky. Písňová sbírka libeňského učitele Františka Homolky (1885–1933) představuje základní pramen z oboru městského folkloru v českých zemích. Obsahuje přes tři a půl tisíce záznamů písní a říkadel z různých regionů a lokalit Čech z první třetiny 20. století, je tedy svým rozsahem a časovým rozpětím sběru srovnatelná se sbírkou Erbenovou. V letech 1904–1929 Homolka sběratelsky pokryl také oblast do té doby zcela opomíjenou – Prahu a její periferie – a zaznamenal zde tradiční repertoár ve stadiu kontaminace pololidovými a městskými folklorními prvky. V tomto období počátku 20. století byl završen proces zlidovování společenské a kramářské písně a do lidové zpěvnosti stále výrazněji zasahoval vliv dechové hudby a lidovky.
 
Obsah:
Úvod
Studie (I. díl)
1. kapitola: Zpěvnost urbanizované společnosti
2. kapitola: Písňový repertoár univerzitního okruhu
3. kapitola: Píseň jako zboží
4. kapitola: Česká společenská píseň 19.s toletí
5. kapitola: Sběratelská akce Lidová píseň v Rakousku
6. kapitola: Sběratel František Homolka (1885-1933)
 
Kritická edice písní (I. díl)
Soupis pramenů užitých ke komparaci (rejstřík šifer)
Zkratky
Milostné písně (č. 1-153)
Žertovné a taneční písně (č. 154-385)
Vojenské písně (č. 386-467)
Zpívaná vytrubování (č.468-490)
 
Rejstříky a poznámky (I. díl)
Rejstřík textových incipitů
Poznámky k písním
Rejstřík interpretů
Rejstřík lokalit zápisu
Rejstřík nápěvných kódů
Obrazová dokumentace (soupis fotografií a reprodukcí užitých v edici)
Literatura
Summary
Slovo o autorech