Liechtensteinové. Historie a sídla knížecího rodu

Liechtensteinové. Historie a sídla knížecího rodu
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena790,00 Kč
ks
Liechtensteinové. Historie a sídla knížecího rodu
Pavel Juřík

Autor sleduje především oblast jižní a střední Moravy, kde se rozkládala panství významného rodu, ale sleduje i jejich další paláce, zámky a majetkové držby. Text přináší informace o významných osobnostech rodu, jejich podílu na politických, hospodářských, vojenských a kulturních dějinách zemí Koruny české a střední Evropy a medailony představující významné umělce a politiky. Text bohatě ilustrují barevné fotografie interiérů a exteriérů popisovaných objektů, reprodukce portrétů, obrazů, map a archivních černobílých fotografií, získaných v tuzemských a zahraničních archivech a sbírkách.

Obsah:

Předmluva ke knize
Úvodem
LIECHTENSTEINOVÉ

Babenberkové a přemyslovská vláda v Rakousích
Oldřich z Liechtensteina
Minnesenger

Jindřich z Liechtensteina, zakladatel moravsko-rakouské větce
Lavírování Jindřichových potomků
Uměnímilovný biskup
Liechtensteinové a osvobození krále Václava IV.
Nejstarší moravský urbář
Bouřlivé 15. století
Jan V. a Bílá paní
Dopisy paní Perchty
Století renesance
První kníže a zakladatel rodové moci
Rekatolizace
Spor mezi Habsburky
Cesta k porážce stavů
Bitva na Bílé hoře

Obdobé poběělohorské
Poprava českých pánů
Českým místokrálem
Jak stoupala hvězda Karla I. z Liechtensteina
Mincovní konsorcium a státní bankrit
Obnované zřízení zemské

Bratři Maxmilián a Gundaker
Velký stavitel - Karel Eusebius
Rady synovi
Liechtensteinský knížecí dvůr
Knížecí garda
Liechtensteinové a parforsní hony
Pavel Josef Vejvanovský
Rody Lichtenstein-Castelcorn a Podstatzky-Lichtenstein

Bohatý kníže - Jan Adam I.
Zkušený hospodář
Girobanka
Rakouské finance
Dvorní žid

Milovník umění a mecenáš
Domenienico Martinelli
Knížectví lichtenštejnské

Poslední Liechstein z Karlovy linie
Knížecí námluvy a sňatek
Otcovská láska
Dvorní dámy císařovny
Vévodkyně Marie Terezie Savojská
Savojská rytířská akademie a Theresianum Svytý Donát
Španělský grand Antonín Florián
Kníže Josef Jan Adam
Kníže Jan Nepomuk Karel
Vojvůdce a diplomat Josef Václav
Nevděčný král Fridrich II.
Pragmatická sankce
Zlatý kočár knížete Josefa Václava
Mistr zlatého kočáru
Řád zlatého rouna pro knížete
Otec rakouské artelie
Cvičiště polních dělostřelců u Týna nad Vltavou
"Celsissmus"
ArcvévodkyněAsabella a Mimi
Vojenský řád Marie Terezie
Dědic František Josef I.
Sekundogenitura rodu - mladší linie v Moravském Krumlově
"Dámský kroužek" císaře Josefa II.
Targický souboj Karala II.
Vojesnké úspěch synů Karla Boromeje
Konec sekundogenitury
"Krásný princ" Rudolf
Kníže Alois
Serenáda od W. A. Mozarta
Knížecí hony
Sklárna Straňanská huť
Maršál Jan I. Josef
Vrchním velitelem armády
Slunce nad Slavkovem
Setkání u Spáleného mlýna
Diplomat i vojevůdce
Brilantní glosátor princ de Ligne
Stavební rozmach za knížete Jana I. Josefa
Josef Hardtmuth
Maršálovi potomci: generálové, politici i duchovní
Generál František de Paula
"Rudý princ"
Velkopřevor maltézský
Správa panství
Reformátor Alois II.
Jak se lednický zahradník stal baronem
Nová rodinná smlouva
Kníže Jan II., zvaný dobrotivý
Liechtensteinská úrazová pojišťovna
Keramické závody v Poštorné
Milovník umění, historie a přírody
První přírodní rezervace na Moravě
Chata na Králickém Sněžníku
Velký mecenáš
Jubilejní nemocnice ve Valticích
Knížecí lesní drážky
Kníže jako suverén
Záhada knížecí koruny
Lichtenštejnská armáda
Lichtenštejnská pošta a poštovní známky
Měnová a celní unie Lichtenštejnska se Švýcarskem
Mincovnictví Liechtensteinů
Kníže Frantičšek I.
Vyslancem v Rusku
Mecenáš kultury
Poslední vládnoucí kníže ve Vídni
Princ Alois se vzdává nástupnictví
Liechtensteinové a Československo
Připojení dolnorakouských Valtic a Vitorazska k ČSR
Pozemková reforma v Československu
První pozemková reforma a Liechtensteinové
Právo a zákon
Finanční náhrada
Daně a nástupnictví
Liechtensteinská apráva
Symboly Lichtenštejnského knížectví
Kníže František Josef II. v době změn
Předvídavost knížete Františka Josefa II.
V ohrožení nacistickým Německem
Lichtenštejnské banky za 2. světové války
Karel VI. Schwarzenberg ve Valticích
Liechtensteinské knížecí archivy
Evakuaec liechtensteinských sbírek z Vídně a Moravy do Vaduzu
Boj o záchranu uměleckých děl
Konec války - radost i zklamání

Konfiskace liechtensteinského majetku v ČSR
Dekret prezidenta republiky č. 12/1945
Styky Československa a Lichtenštejnka po roce 1945
Česká republika a Lichtenštejnsko
Kníže Hans Adam II.
Rodiče kněžny Marie Aglae
Zámek Horažďovice - místo dětství kněžny Marie
Sourozenci vládnoucíhoknížete Hanse Adama II.
Od správy rodinného majetku do čela knížectví
Potomci vládnoucího knížete Hanse Adama II.
Normalizace vztahů ČR a Lichtenštejnska
Rekordní aukce v Christie´s
Lichtenštejnsko dnes
Norské fondy - podpora regionů
Správa rodinného majetku
Důležitá data z historie Liechtensteinů
Rodokmen Liechtensteinů
Přehled majetků Liechtensteinů v roce 1914
Osudy barona von Königswarter
Seznam občanů Liechtenštejnska, kterým byl v roce 1945 zkonfiskován majetek v ČSR
UNIKÁTNÍ LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL
Valtice

Zámecký park
Interiéry zámku Valtice
Kolonáda na Rajstně
Lednice
Isidor Canevale
Zámek pro koně
"Zahrada Evropy"
Proměny krajiny
Dotvoření krajiny
Období klasicismu
Novogotická přestavba lednického zámku
Skleník
Poslední romantické stavby
Interiéry lednického zámku
VYBRANÉ HRADY, ZÁMKY A PALÁCE RODU LIECHTENSTEINŮ
Morava a Slezsko
Adamov
Stará huť u Adamova
Světelský oltář
Břeclav
Černá Hora
Hodonín
Krnov
Zámek Krnov
Moravský Krumlov
Moravský Krumlov po roce 1938
Park u zámku Moravský Krumlov
Liechtensteinská hrobka v Moravském Krumlově
Kaple sv. Floriána
Nové Zámky u Litovla
Opavské knížectví
Opavský zámek
Plumlov
Štenberk
Úsov
Dědictví Černohorských z Boskovic
Lesnická škola
Lovecko-lesnické muzeum na hradě Úsov
Velké Losiny
Spor bratrů
Z interiérů lostinského zámku
Vranov u Brna
Konvent paulánů "Aula Virginis"
Liechtensteinská hrobka ve Vranově
Návštěva knížete Hanse Adama II. ve Vranově
Ždánice
Čechy
Běchovice
Krveprolití v Běchovicích roku 1848
Klánovice
Klášterní Skalice
Koloděje
Kostelec nad Černými lesy
Rod Smiřických
Hrobka Smiřických
Dům Marie Terezie Savojské - tzv. Nový špitál
Největší l
iechtensteinské panství v českých zemích
Tradice myslivosti a lesnictví na černokosteleckém panství
Průkopníci lesictví
Zlatá kniha černokostelecká
Kounice
Lanškroun
Zámek Lanškroun
Nový záměk nad Lanškrounem
Plaňany
Matouš Ulický
Praha Liechtensteinský palác na Malé Straně
Praha Liechtensteinský palác na Kampě
Radim
Rataje nad Sázavou
Hrad Pirkštejn
Hynek
Ptáček z Pirkštejna
Roztoky u Prahy
Rumburk
Loreta v Rumburku
Rumburská vzpoura
Říčany
Uhříněves, Praha
Úvaly, Praha
Vamberk
Zahrádky u České Lípy
Rakousko
Hrad Falkenstein
Hrad Liechtenstein u Mödlingu
Zámek Liechtenstein u Mödlingu
Vídeň, Liechtensteinské paláce
Majorátní či městský palác
Zahradní palác ve vídni-Rossau
Liechtensteinské muzeum
Vídeňská čtvrť Liechtenthal
Wilfersdorf
Lichtenštejnsko
Hrad Vaduz
Švábská válka
Liechtenská hrobka ve Vaduzu
Vysvětlivky
SEZNAM POUŽITÉ A DOPORUČENÉ LITERATURY