Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji

Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena790,00 Kč
ks
Kateřina Adamcová, Zdenka Gláserová Lebedová, Viktor Kovařík, Vratislav Nejedlý, Pavel Zahradník
 

Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji

 

Publikace Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji, která právě vychází, představuje zatím poslední knihu v řadě publikací kolektivu autorů pod vedení PhDr. Vratislava Nejedlého, CSc., věnovaných tomuto tématu. Publikace je výsledkem dlouhodobého výzkumného projektu zabývajícího se souborem mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů a pilířů v Čechách, v rámci kterého stále probíhají intenzivní archivní, průzkumové, fotodokumentační a další odborné práce. Jejich cílem je mj. soustředit dostatečné množství informací pro to, aby mohlo být na odpovídající úrovni argumentováno ve prospěch památek.

Publikace shrnuje všechny dostupné informace o jedné z nejvýznamnějších kategorií sochařských památek na celém území Ústeckého kraje. O každém sloupu či pilíři byly shromážděny dostupné archivní prameny, literatura, základní uměleckohistorické a historické údaje včetně ikonografie a byla provedena či dohledána jejich fotodokumentace. V řadě předem vybraných případů byla analyzována i materiální složka předmětných sochařských děl. Vzhledem k velkému počtu památek sledovaného druhu v tomto  regionu (v porovnání s předchozími kraji) a množství nových informací, například i nových archivních dokumentů vážících se ke vzniku sloupů a pilířů a jejich další existenci v čase, trvaly práce na této publikaci více jak tři roky. V Ústeckém kraji bylo předmětných památek, o kterých se podařilo zjistit nějaké informace, nalezeno celkem 301. Tento počet převyšuje na památky tohoto druhu již v předchozích letech dosud zpracované nejbohatší kraje více než třikrát.

Publikace obsahuje rozsáhlé úvodní texty, které shrnují, upřesňují a přinášejí též zcela nové poznatky o autorství sloupů a pilířů Ústeckého kraje. Autoři se mj. věnovali též statistice a ikonografii předmětných památek i jejich uměleckohistorickému zhodnocení. V některých případech byl proveden i stratigrafický průzkum dochovaných povrchových úprav. Těžištěm knihy je katalogová část, ale v závěru nechybí ani jmenný rejstřík, anglické i německé resumé a výběrová barevná fotodokumentace. Publikace obsahuje celkem 1267 snímků předmětných památek současných i historických, z toho 67 barevných
 

Obsah

 

 

ÚVOD...................................................................................................................................... 13

Obecné shrnutí.......................................................................................................................... 13

Dosavadní bádání o mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupech a pilířích v Čechách a Evropě.............................................................................................................................................. 15

Nové poznatky o autorech sloupů a pilířů podle dosud zpracovaných regionů........................ 16

Shrnutí, upřesnění a nové poznatky o autorství sloupů a pilířů v Ústeckém kraji..................... 23

Několik poznámek ke statistice a ikonografii mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů a pilířů v Ústeckém kraji................................................................................................................... 26

Uměleckohistorické zhodnocení sloupů a pilířů v Ústeckém kraji............................................ 30

Stratigrafický průzkum dochovaných povrchových úprav....................................................... 51

 

OKRES DĚČÍN...................................................................................................................... 53

Mapa okresu.............................................................................................................................. 54

Benešov nad Ploučnicí, Josef Fischer, Wenzel Füger?, sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) na náměstí, 1734–1745............................................................................................................................ 55

Brtníky, neznámý autor, pilíř se sochou Panny Marie Bolestné (Pieta) na severovýchodním okraji obce u staré silnice do Panského nedaleko domu čp. 247, 1717.............................................................. 70

Brtníky, neznámý autor, pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice a dvojicí soch, fragmenty na různých místech obce, 1774............................................................................................................................ 72

Česká Kamenice, neznámý autor, pilíř se sochou Panny Marie (Immaculata) uprostřed kašny na náměstí, 1680?, socha 2. čtvrtina 18. století....................................................................................... 74

Děčín I, neznámý autor, sloup se zbytkem reliéfu v rohu zahrady dnešního Domova seniorů v Lužické ulici naproti domu čp. 1281/58, 1756.......................................................................................... 77

Děčín XV – Prostřední Žleb, neznámý autor, sloup s kaplicí (původně s řezbou Piety) za domem čp. 62 u podjezdu železniční trati, 1704......................................................................................... 79

Děčín XVIII – Maxičky, neznámý autor, pilíř s reliéfem Ukřižování u domu čp. 13, 1714... 81

Děčín XVIII – Maxičky, neznámý autor, pilíř s kaplicí a reliéfy za domem čp. 14, 1756...... 83

Děčín IV – Podmokly, neznámý autor, sloup se sousoším Piety Bohosudovské na domě čp. 335, 1660?, neexistuje.............................................................................................................................. 85

Horní Podluží (v současnosti část Světlík), neznámý autor, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) severně za obcí, 1749........................................................................................................... 86

Huntířov, neznámý autor, pilíř se sochou sv. Jana Evangelisty v obci, 1812, neexistuje......... 89

Janská, neznámý autor, sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého v zahradě domu čp. 69, 18. století       90

Jetřichovice, neznámý autor, sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého na poli v blízkosti obce u cesty na Zadní Jetřichovice, 1852................................................................................................................. 93

Jílové (původně Děčín XVI – Přípeř), neznámý autor, sloup s oboustrannou sochou sv. Jana Nepomuckého v areálu zámeckého parku, 1731.......................................................................................... 94

Jiřetín pod Jedlovou, neznámý autor, sloup se sochou sv. Vavřince na náměstí, 1716 a 1802 96

Jiřetín pod Jedlovou – Rozhled (Tolštejn), neznámý autor, sloup s kaplicí s reliéfem sv. Jakuba Většího, kolem 1700?....................................................................................................................... 101

Jiříkov, Leopold Zimmer, sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) v zahrádce domu čp. 195, 1857  103

Markvartice, neznámý autor, sloup se sochou sv. Maří Magdalény při místní komunikaci nad domem čp. 205, 1878, socha 1. polovina 19. století?................................................................................... 105

Markvartice, neznámý autor, torzo mariánského sloupu po levé straně příjezdové komunikace ke kostelu, 19. století............................................................................................................................ 107

Markvartice, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) u obce, 19. století?, neexistuje............................................................................................................................................ 108

Mikulášovice, neznámý autor, sloup s kaplicí, řezbou Piety Bohosudovské a s reliéfy v zahradě domu čp. 407 (kaplice a řezba Piety uloženy v rumburském muzeu), kolem 1700?................................. 109

Mikulášovice, neznámý autor, torzo sloupu v dolní části obce, 1710.................................... 111

Mikulášovice, neznámý autor, torzo sloupu naproti domu čp. 150, 18. století?.................... 113

Příbram, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona Svatohorská) za statkem čp. 1, 1708.................................................................................................................................... 114

Rumburk, neznámý autor, sloup Nejsvětější Trojice se sochou Panny Marie (Immaculata) na náměstí, 1681, 1726, 1760, 1775................................................................................................................ 116

Rumburk – Horní Jindřichov, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) u školy, 18. století, neexistuje.......................................................................................................... 130

Rumburk, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) u tzv. Königsbrücke, 18. století, neexistuje............................................................................................................................ 132

Růžová, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) pod kostelem, kolem poloviny 18. století............................................................................................................................................ 134

Růžová, neznámý autor, sloup se sochou sv. Josefa s Ježíškem pod kostelem, kolem poloviny 18. století............................................................................................................................................ 136

Staré Křečany – Kopec, neznámý autor, sloup se sochou sv. Antonína Paduánského u lesní komunikace za osadou Kopec při cestě údolím Brtnického potoka, 1707............................................. 138

Šluknov, Josef Klein?, obláčkový pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) a Korunováním Panny Marie na náměstí, 1752...................................................................................................... 141

Varnsdorf, neznámý autor, sloup s oboustranným sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) u domu čp. 2081/12 v ulici Pohraniční stráže, 1737........................................................................ 147

Verneřice, neznámý autor, kašna s pilířem se sochou sv. Floriána na náměstí, kolem 1850, socha 2. čtvrtina 18. století............................................................................................................................ 150

 

OKRES CHOMUTOV......................................................................................................... 155

Mapa okresu............................................................................................................................ 156

Březno, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) a dvojicí soch na náměstí Míru, Madona 1698, dvojice soch 30. léta 18. století.................................................................. 157

Březno, neznámý autor, sloup se sochou sv. Josefa s Ježíškem v Dlouhé ulici, 1750............ 161

Březno (původně Holetice), neznámý autor, torzo sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice (neznámého typu) v obci na náměstí 5. května, 1696...................................................................................... 163

Čachovice, neznámý autor, sloup se sousoším Piety u cesty do Března, 1666, neexistuje.... 165

Čachovice, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) u cesty do Kadaně, 1696, neexistuje............................................................................................................................ 166

Čejkovice, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) na návsi, 1704 167

Černovice, Urban Engel, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) u čp. 5, 1688 169

Černýš, neznámý autor, torzo sloupu se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) u obce, 1697           171

Červený Hrádek, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) v zámeckém parku, 1695............................................................................................................................................ 173

Červený Hrádek (původně Droužkovice), neznámý autor, pilíř se sochou sv. Františka Xaverského v obci, 1764.................................................................................................................................... 175

Denětice, neznámý autor, sloup se sousoším Piety u cesty do Holetic, 1716, neexistuje....... 179

Droužkovice (v současnosti na AVU Praha), neznámý autor, pilíř se sochou Panny Marie (Immaculata) u cesty do Chomutova, 1736............................................................................................. 180

Droužkovice, neznámý autor, obláčkový pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) u čp. 26, 1756............................................................................................................................................ 184

Droužkovice, neznámý autor, sloup s kaplicí s reliéfem sv. Mikuláše na návsi, 1690, neexistuje. 187

Droužkovice, neznámý autor, pilíř s kaplicí s reliéfy u silnice Údlice–Březno, kolem 1700?, neexistuje  188

Droužkovice, neznámý autor, pilíř se sochou Krista po bičování u silnice do Března, 1753, neexistuje   189

Droužkovice, Ferdinand Dietz?, pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) u obce, 1861, neexistuje............................................................................................................................................ 190

Hora Svatého Šebestiána, neznámý autor a Josef Seiche, pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) na západním okraji obce, sousoší 1. polovina 18. století, pilíř a sféra 1908....................... 191

Hora Svatého Šebestiána (původně Rusová), neznámý autor, sloup se sochou Krista Dobrého pastýře na návsi, 1715......................................................................................................................... 192

Hošnice, neznámý autor, torzo sloupu se sochou Panny Marie za obcí, 18. století a 1861.... 195

Hošnice, Ferdinand Dietz, pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) v obci, 1861... 196

Hošnice, neznámý autor, sloup s kaplicí a reliéfy za obcí, 1664, neexistuje........................... 198

Chbany, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) na návsi, 1715 199

Chomutov, neznámý autor, fragment kaplice s reliéfy ze sbírek Oblastního muzea, 17. století? 204

Chomutov, neznámý autor, sloup s kaplicí a reliéfy ve sbírkách Oblastního muzea, 1686.... 206

Chomutov, neznámý autor, torzo sloupu s kaplicí a reliéfy u cesty do Spořic (v současnosti v Oblastním muzeu), 1690...................................................................................................................... 208

Chomutov, Ambrož Lorendis (Laurendis) (podstavec a sloup), Johann Oswald z Černovic (balustráda), Tobias Seeberger (čtveřice soch první etáže), sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, Panny Marie, sv. Anny a sv. Josefa a dalšími sochami na náměstí, sloup se sousoším 1697, čtveřice soch první etáže 1719, sochy z balustrády po 1725.......................................................................................................... 211

Chomutov, neznámý autor (původní statue), Jiří Rusý (kašna) a Jaroslav Jelínek (nová socha světce), pilíř se sv. Floriánem v kašně na náměstí, původní statue 1726, kašna a nová socha 2002....... 223

Chomutov, neznámý autor, sloup s kaplicí a sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) v areálu Zooparku, 1739?.................................................................................................................................. 225

Chomutov (původně Otvice), neznámý autor, torzo sloupu s kaplicí a reliéfy u Oblastního muzea, 1696............................................................................................................................................ 227

Chomutov (původně Jirkov), neznámý autor, torzo sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého u Oblastního muzea, 1718....................................................................................................................... 228

Chomutov (původně Spořice), neznámý autor, pilíř se sousoším Piety v areálu Zooparku, 1746            229

Chomutov, neznámý autor, sloup s kaplicí a sochou Krista Spasitele u tzv. lipské silnice, 1665, neexistuje............................................................................................................................................ 231

Chomutov, Andreas Günsel, sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) u tzv. Horní brány, 1674, neexistuje............................................................................................................................................ 232

Chomutov, neznámý autor, sloup s kaplicí a reliéfy u městského pivovaru, 1686, neexistuje 233

Chomutov, neznámý autor, sloup se sochou Odpočívajícího Krista po bičování u bývalé kaple sv. Václava, 1745, neexistuje.................................................................................................................. 234

Chomutov, neznámý autor, pilíř se sousoším Piety při cestě do Spořic, 1. polovina 17. století?, neexistuje............................................................................................................................................ 235

Jirkov, Jan Brokoff, sloup se sousoším Piety u děkanského kostela, 1695........................... 236

Kadaň, Karl Lazar Waizmann (Weitzmann)?, obláčkový pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) na Mírovém náměstí, 1753................................................................................................. 240

Kadaň, neznámý autor, sloup se sousoším Piety u tzv. Kovářské brány, 1682, neexistuje.... 259

Kadaň, neznámý autor, torzo sloupu v okolí města, 1691, neexistuje................................... 261

Kadaň, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) u cesty do Prunéřova, 1698, neexistuje............................................................................................................................................ 262

Kadaň, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie ve výklenku domu čp. 559, 18. století, neexistuje............................................................................................................................................ 264

Kadaňská Jeseň, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) v obci, 1717?      265

Kalek – Jindřichova Ves, neznámý autor, sloup se sochou sv. Anny Samétřetí u cesty do Blatna, 18. století?............................................................................................................................................ 267

Klášterec nad Ohří, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona Svatohorská) před domem čp. 116, 1668......................................................................................................... 269

Klášterec nad Ohří, neznámý autor, torzo sloupu v horní části zámeckého parku, 1684...... 271

Klášterec nad Ohří, neznámý autor, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Gnadenstuhl) a dalšími sochami na náměstí, 1694–1698....................................................................................................... 272

Klášterec nad Ohří, neznámý autor, torzo sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice (Gnadenstuhl) v Žižkově ulici, 1707........................................................................................................................... 282

Klášterec nad Ohří, neznámý autor, torzo sloupu v dolní části zámeckého parku, 18. století 283

Klášterec nad Ohří (původně Prunéřov), neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) a dalšími sochami u kostela, Madona 1696, sochy 1771?.................................................. 284

Klášterec nad Ohří (původně Přísečnice), neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) pod kostelem, 1699............................................................................................................ 289

Klášterec nad Ohří (původně Mikulovice), neznámý autor a Jan Adam Dietz? (dvojice světců), sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Gnadenstuhl) a dvojicí světců, sousoší 1706, dvojice světců 1726    293

Klášterec nad Ohří (v současnosti část Strupčice), neznámý autor, sloup se sochou Piety ve městě, 1. polovina 18. století, částečně neexistuje......................................................................... 297

Kovářská, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) v centru obce, 1706       298

Krásný Dvoreček, neznámý autor, torzo sloupu se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) a dvojicí světců v obci, sloup se sochou 4. čtvrtina 17. století, dvojice světců 18. století........................... 300

Křimov, neznámý autor, sloup se sochou Ukřižovaného v obci, 18. století, neexistuje......... 303

Kyjice, neznámý autor, sloup se sochou sv. Bernarda z Clairvaux? u obce, 18. století?, neexistuje          304

Libědice (v současnosti Račetice), neznámý autor, torzo sloupu se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) u silnice z Račetic do Vilémova, 1702............................................................................... 305

Libědice, neznámý autor, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) na návsi, 1711 307

Libědice (původně Kralupy), Jan Adam Dietz?, pilíř Nejsvětější Trojice v podobě Božího oka na návsi, 1726............................................................................................................................................ 312

Mašťov (původně Piegelhof u Prunéřova), neznámý autor, pilíř s kaplicí a reliéfy u budovy barokní sýpky, 16. století?.......................................................................................................................... 318

Mašťov (původně Strupčice), neznámý autor, pilíř s kaplicí a reliéfem Ukřižování u budovy barokní sýpky, 16. století?.......................................................................................................................... 320

Mašťov, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie (Immaculata?) na náměstí, 1701, neexistuje        322

Měděnec, neznámý autor, pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) na návsi, 1725–1750?         323

Mikulovice, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) u obce, 1692, neexistuje............................................................................................................................................ 325

Mikulovice, neznámý autor, sloup s kaplicí a reliéfy u obce, 18. století?, neexistuje............. 327

Místo, neznámý autor, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) u kostela, 1724... 328

Místo (původně Račice), neznámý autor, torzo sloupu s reliéfem Piety u hřbitova, 17. století 330

Místo (původně Kralupy), neznámý autor, sloup s kaplicí a reliéfy při silnici do Blahuňova, 1699         332

Místo (původně Račice), neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) u hřbitovní zdi, 1710.................................................................................................................................... 334

Místo (původně Brančíky), neznámý autor, torzo sloupu se sousoším Piety při silnici do Blahuňova, 1712............................................................................................................................................ 336

Místo (původně Kralupy), neznámý autor, sloup se sochou Ukřižovaného u kostela, 1714 339

Místo (původně Krbice), neznámý autor, sloup se sochami Ukřižovaného a Bolestné Panny Marie u hřbitova, 1722.................................................................................................................................... 342

Místo (původně Krbice), neznámý autor, pilíř s Ukřižovaným a reliéfem Bolestné Panny Marie u Hasištejna, 1741.................................................................................................................................... 345

Okořín, Ferdinand Dietz, pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) na návsi u rybníka, 1860     347

Okounov, neznámý autor, torzo sloupu se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) a dvojicí soch světců u čp. 2, 1707....................................................................................................................... 350

Otvice, neznámý autor, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) v obci, 1881, neexistuje         352

Pesvice, neznámý autor, pilíř s kaplicí a reliéfy v obci, 18. století?, neexistuje...................... 353

Pokutice, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) v obci, 1696, neexistuje   354

Poláky, neznámý autor, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) na návsi, 1683.. 355

Poláky, neznámý autor, pilíř se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) u obce, 1782, neexistuje       359

Přezetice, neznámý autor, sloup se sochou sv. Floriána v obci, 1712, neexistuje.................. 360

Přísečnice, neznámý autor, sloup s kaplicí a reliéfy v obci, 18. století?, neexistuje............... 361

Račice, neznámý autor, pilíř s kaplicí a reliéfy jižně od obce, 18. století?, neexistuje............ 362

Radonice, Josef Max (socha Panny Marie), Antonín Dvořáček st. a ml. (čtveřice soch), sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) a čtveřicí soch na náměstí, 1840–1847.............................................. 363

Radonice, František Vlček, sloup se zobrazením sv. Šebestiána u obce při komunikaci směrem na Miřetice, 2001.................................................................................................................................... 369

Radonice (původně Nové Třebčice), neznámý autor, Jitka Křivancová (socha sv. Floriána), sloup se sochou sv. Floriána u silnice do Mašťova naproti čp. 179, 1691, socha sv. Floriána 2005............ 370

Rokle, neznámý autor, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Gnadenstuhl) u silnice do Kadaně, 1759  372

Soběsuky, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) u kostela, 1694 374

Spořice, neznámý autor, pilíř s Pietou u obce, 1738, neexistuje............................................. 378

Spořice, neznámý autor, pilíř se sochou Panny Marie u obce, 18. století, neexistuje............. 379

Stranná, Ferdinand Dietz, pilíř se sochou Panny Marie (Immaculata) u obce, 1858............. 380

Strupčice, neznámý autor, torzo sloupu se sochou sv. Josefa na návsi u čp. 12, 1728.......... 382

Strupčice (původně Kralupy), neznámý autor, sloup se sousoším Piety u hřbitova, 1716... 384

Strupčice (původně Drahonice a Klášterec nad Ohří), neznámý autor, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální), posléze se sousoším Piety na návsi, podstavec 1718.................................... 387

Široké Třebčice, neznámý autor, sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého na návsi, 1678?.. 391

Škrle, neznámý autor, torzo sloupu s kaplicí a reliéfy na okraji obce u hospodářského dvora, 1672         394

Škrle, neznámý autor, obláčkový pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého v obci, 1726......... 397

Šumná, neznámý autor, sloup se sochou Piety u obce, 1697?, neexistuje............................. 400

Tušimice, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) u obce, 1706, neexistuje  401

Údlice, Jan Brokoff?, sloup se sochou sv. Josefa s Ježíškem na náměstí, kolem 1700........... 402

Údlice, neznámý autor, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Gnadenstuhl) u kostela a fary, 1716        404

Údlice (původně Přezetice), neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) u kostela, 1721.................................................................................................................................... 407

Úhošťany, neznámý autor, sloup se sochou Ecce homo u kostela, socha Krista 18. století, dřík sloupu 19. století, kompletace 2003............................................................................................... 410

Vejprty (původně Přísečnice), neznámý autor, torzo sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice (Gnadenstuhl) u kostela, 1719................................................................................................................... 412

Vejprty (původně Přísečnice), neznámý autor, sloup se sousoším Piety u hřbitova, 1726... 415

Vikletice, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) u kostela sv. Anny, 1695 417

Vikletice (původně Libouš), neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie Ochranitelky před kostelem sv. Anny, 1716................................................................................................................... 420

Vikletice, neznámý autor, polosloup se sochou sv. Jana Nepomuckého v obci, 18. století?, neexistuje    423

Vilémov, neznámý autor, pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice (Gnadenstuhl), Božím okem a dalšími světci na náměstí, 1717..................................................................................................................... 424

Vitčice, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie (Assumpta) u kaple na návsi, 1705... 432

Vrchnice (v současnosti Oblastní galerie v Liberci), neznámý autor, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Gnadenstuhl) a sochou Panny Marie Immaculaty v parku u budovy galerie, 1718.......... 436

Vrskmaň, neznámý autor, sloup se sochou sv. Vavřince a sochami andělů na návsi, 1886?. 438

Všestudy, neznámý autor, pilíř s kaplicí a reliéfy u obce, 1687, neexistuje............................ 439

Všestudy – Pošumpelec, neznámý autor, pilíř s kaplicí a reliéfy u obce, 1667, pravděpodobně neexistuje............................................................................................................................................ 440

Výsluní, neznámý autor, sloup se sochou sv. Anny Samétřetí na náměstí, 1695................... 442

Výsluní, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) na náměstí, 1705 444

Vysočany, Franz Anton Kuen?, obláčkový pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého nedaleko kostela, 1713............................................................................................................................................ 446

Vysočany, neznámý autor, torzo sloupu se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona Svatohorská) u bývalé cesty ze Zálezel, 1795........................................................................................................ 449

Vysočany (původně Droužkovice), neznámý autor, torzo sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) u kostela sv. Václava, 18. století........................................................................................ 452

 

OKRES LITOMĚŘICE....................................................................................................... 455

Mapa okresu............................................................................................................................ 456

Brníkov, neznámý autor, Radomil Šolc (rekonstrukce vrcholových částí), sloup s kaplicí s reliéfy na návsi, 1570 a 2005........................................................................................................................ 457

Brníkov, neznámý autor, pilíř se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona Svatohorská) na návsi u kaple,kolem 1800............................................................................................................ 459

Budyně nad Ohří, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona), 1562 a 1702     460

Budyně nad Ohří, neznámý autor, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Gnadenstuhl) a Panny Marie s Ježíškem (Madona Svatohorská) za obcí u silnice do Nížeboh, 1719............................. 462

Býčkovice, sochař Ondřej Dubke, kameník Johann Georg Thum, sloup se sochou sv. Maří Magdalény (původně se sv. Janem a Pavlem), 1737–1738, konec 19. století....................................... 464

Černiv, neznámý autor, sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého u polní cesty severně od obce, 1833     466

Doksany, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) na prvním nádvoří konventu, 1684 a 1768........................................................................................................................ 468

Dolánky nad Ohří, neznámý autor, sloup se sochou Krista po bičování v zahrádce domu čp. 97, 1597  473

Hoštka, sochař Matěj Tollinger, kameník Jan Václav Hauptvogel, obláčkový pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) na náměstí, 1735–1737...................................................................... 474

Chcebuz, neznámý autor, pilíř se sochou Panny Marie (Immaculata) a sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Vavřince na návsi, 1700–1710?, 1788....................................................................... 485

Chotiněves, neznámý autor, torzo sloupu se sochou Panny Marie cca 200 m po levé straně komunikace východně od Chotiněvsi, 1699.......................................................................................... 488

Chotiněves, neznámý autor, sloup se sochou sv. Vavřince na konci obce u křižovatky místních komunikací, 1707.................................................................................................................................... 490

Liběšice, neznámý autor, sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého u východního okraje zámeckého parku při silnici do Trnobran, 1709.............................................................................................. 493

Libochovany, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie v naději na návsi, 1826........... 496

Libochovice, neznámý autor, sloup s kaplicí s reliéfy u komunikace do Klapého, 1589....... 498

Libochovice, neznámý autor, sloup s kaplicí s reliéfy u hřbitovní zdi, 1589.......................... 500

Libochovice, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) a sochami Ježíška, sv. Anny a sv. Jakuba Většího na náměstí 5. května, 1709............................................................... 504

Litochovice nad Labem, neznámý autor, torzo sloupu se sochou sv. Antonína Paduánského u železničního podjezdu u čp. 49, kolem 1700.......................................................................................... 515

Litoměřice, sochař Abraham Felix Kitzinger, kameník Ambrož Walde, stavitel Julius Broggio, sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) na náměstí Míru, 1680–1685.................................................. 517

Litoměřice, neznámý autor, pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého u domu čp. 259/12 v Michalské ulici, 1706............................................................................................................................................ 532

Litoměřice, Jakub Vlček, sloup se sochou sv. Kryštofa v parčíku na začátku Dlouhé ulice, 2007            534

Litoměřice, neznámý autor, sloup se sochou sv. Václava, 1. polovina 18. století, neexistuje 535

Lovosice, neznámý autor, sloup se sochou sv. Václava na Václavském náměstí, 1707......... 536

Ploskovice, sochař Ondřej Dubke, kameník Johann Georg Thum, pilíř s dvousoším Panny Marie a Madony v zahrádce domku u železniční stanice, 1737–1738.......................................................... 539

Pnětluky, neznámý autor, sloup s dvousoším sv. Floriána a sv. Vavřince na návsi, 2. desetiletí 18. století?............................................................................................................................................ 543

Podsedice, neznámý autor, torzo sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) v zahradě na návsi nedaleko čp. 69, 1681........................................................................................................ 545

Radouň, neznámý autor, sloup se sochou sv. Antonína na křižovatce při cestě z Chcebuze do Křešova, 18. století?.......................................................................................................................... 547

Rašovice, neznámý autor, sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého u domu čp. 1, 1718....... 548

Roudnice nad Labem, sochař Christian Gebehler, zednický mistr Nicola Com, torzo sloupu se sochou Panny Marie (Immaculata) a doprovodnými sochami sv. Václava, sv. Víta, sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého druhotně v exteriéru ve výklencích apsidy děkanského kostela Narození Panny Marie, 1699–1704    550

Roudnice nad Labem, neznámý autor, sloup se sochou sv. Vavřince na Karlově náměstí, kolem 1700  555

Roudnice nad Labem, neznámý autor, sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého u barokní budovy sýpky v Michálkově ulici, 1721.................................................................................................... 558

Ředhošť, neznámý autor, pilíř se sochou sv. Prokopa? na návsi, 1677.................................. 561

Řepnice, neznámý autor, pilíř se sochou sv. Floriána a doprovodnými sochami sv. Josefa s Ježíškem, sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého, 1728, neexistuje..................................................... 563

Sulejovice, neznámý autor, torzo pilíře Nejsvětější Trojice v podobě Božího oka a s reliéfy na křižovatce komunikací ze Sulejovic do Vchynic a z Mostu do Lovosic, před 1785........................... 564

Trnobrany, neznámý autor, torzo sloupu se sochou sv. Prokopa na jižním okraji obce u silnice z Liběšic, 1712............................................................................................................................................ 567

Třebenice, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) na náměstí u kostela, 1705        568

Třebenice, neznámý autor, torzo sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) za Muzeem českého granátu (bývalým luteránským kostelem), 1710................................................................. 572

Třebušín, neznámý autor, sloup s křížem (původně se sochou Panny Marie Immaculaty) uprostřed náměstí, 1726.................................................................................................................................... 574

Velemín, neznámý autor, torzo sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého u hřbitova, 1. desetiletí 18. století?............................................................................................................................................ 577

Velemín, neznámý autor, torzo sloupu se sochou Panny Marie u domu č. 8/35, 1763.......... 578

Žitenice, neznámý autor, pilíř se sochou Panny Marie (Immaculata) a trojicí světců na návsi; 3. desetiletí 18. století?.......................................................................................................................... 579

 

OKRES LOUNY................................................................................................................... 583

Mapa okresu............................................................................................................................ 584

Bezděkov, neznámý autor, sloup se sousoším Piety na okraji vsi, 1707................................. 585

Brody, neznámý autor, sloup se sochou sv. Barbory v obci na návsi u kaple, 1. polovina 18. století        587

Břežany, neznámý autor, torzo sloupu se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) na návsi u kostela, 1694............................................................................................................................................ 590

Buškovice, neznámý autor, pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) v horní části návsi, 1714   592

Cítoliby, neznámý autor, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) na Tyršově náměstí, 1680   594

Cítoliby, Matyáš Bernard Braun a jeho dílna?, pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) na Tyršově náměstí, 3. desetiletí 18. století.......................................................................................... 597

Číňov, neznámý autor, sloup se sousoším sv. Anny Samétřetí na návsi, 1711....................... 604

Hradiště, neznámý autor, torzo sloupu se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) uprostřed návsi, 1715, 1888 obnoven..................................................................................................................... 606

Chožov, neznámý autor, torzo pilíře se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona Rosenthalská) při polní cestě z Chožova do Orasic, 1737................................................................................................ 608

Kaštice, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona Assumpta) uprostřed návsi, 1709............................................................................................................................................ 610

Kněžice, neznámý autor, pilíř se sousoším Krista s apoštoly na Olivetské hoře na návsi, 1721 612

Kněžice, neznámý autor, pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) v obci u domu čp. 33, 1. čtvrtina 18. století............................................................................................................................ 614

Koštice nad Ohří, neznámý autor, sloup se sochou sv. Vavřince u komunikace do Libčevsi, po 1694    616

Kozly, neznámý autor, torzo sloupu se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona Svatohorská) v interiéru kostela sv. Martina, 18. století............................................................................................ 619

Lenešice, neznámý autor, sloup se sochou sv. Václava na návsi u kostela, 1849................... 620

Libočany (část původně Tušimice, okres Chomutov), neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) v obci před budovou zámku, 1706, 1720........................................ 622

Lišany, neznámý autor, sloup se sochou Vzkříšeného Krista na návsi u kapličky, 1903....... 625

Louny, Jan Jiří Bendl, sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) na náměstí, 1673........... 627

Malnice, neznámý autor, pilíř se sochou Bolestného Krista po bičování u cesty do Skupic, 18. století, neexistuje............................................................................................................................ 636

Milošice, neznámý autor, statue se sochou sv. Jana Nepomuckého uprostřed obce, 1728..... 637

Mory, neznámý autor, torzo sloupu se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona Assumpta) uprostřed obce při vstupu na hřbitov, 1. čtvrtina 18. století....................................................................... 639

Nové Sedlo, Jan Václav Grauer?, obláčkový pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) u ohradní zdi mezi kostelem a farou, 1745............................................................................................... 641

Nové Sedlo, neznámý autor, fragment sloupu s kaplicí a reliéfy v depozitáři obecního úřadu, 18. století 644

Nový Dvůr, Jaroslav Jelínek, sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) u domu čp. 363, 2010 645

Očihov, neznámý autor, pilíř s plastikou Krista Spasitele a plastikami světců na prostranství před obecním úřadem, 18. století, 1900 obnoveno................................................................................... 647

Pátek, neznámý autor, sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého na návsi, 1714.................... 652

Počedělice, kameník Josef Parma ze Sulce, pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) s Božím okem na návsi, 1863..................................................................................................................... 654

Podbořany, neznámý autor, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice a svaté Rodiny vlevo od vstupu do děkanského kostela, 1700–1725........................................................................................ 656

Postoloprty, neznámý autor, sloup se sochou sv. Václava v parku před hřbitovem, 1701.... 658

Postoloprty, neznámý autor, sloup se sousoším Piety na Mírovém náměstí, 1701, 1713...... 661

Pšov, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) na návsi u kostela, 1700–1715, socha 19. století............................................................................................................................ 666

Řisuty, neznámý autor, sloup se sochou sv. Bernarda z Clairvaux na prostranství pod kostelem, 1718    668

Seménkovice, neznámý autor, torzo sloupu při komunikaci směřující ze Seménkovic na hlavní silnici Postoloprty–Chomutov, 1701............................................................................................ 671

Staňkovice, neznámý autor, pilíř se sochou Panny Marie (Immaculata) v centru obce, pilíř 1836?, socha Panny Marie 1700–1750............................................................................................................... 672

Stebno, neznámý autor, pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého na návsi nedaleko kostela, 1709 674

Strojetice, neznámý autor, sloup se sochou sedícího Krista po bičování na návsi, 18. století, neexistuje  676

Sýrovice, neznámý autor, torzo pilíře se sochou sv. Floriána na návsi u kapličky, 1702........ 677

Toužetín, neznámý autor, torzo sloupu na rozcestí komunikace Praha–Louny a Toužetín–Smolnice, 1759............................................................................................................................................ 679

Tuchořice, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie Bolestné a dalšími světci uprostřed návsi, sloup se sochou 1680, doprovodné sochy 1720–1740..................................................................... 680

Vojničky, neznámý autor, sloup s kaplicí a reliéfy za obcí po pravé straně komunikace do Děčan, 1675 686

Vroutek, neznámý autor, sloup se sousoším Piety s doprovodnými sochami na náměstí, 1714 687

Vroutek, neznámý autor, sloup s dvousoším sv. Anny Samétřetí, resp. sv. Anny a Panny Marie s Ježíškem (Madony) v Dlouhé ulici u čp. 86, 1814?........................................................................... 694

Žatec, neznámý autor, sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého na Chmelařském náměstí, 1700, socha světce 1884?.................................................................................................................................. 696

Žatec, František Tollinger?, Johann Karl Vetter?, obláčkový obelisk se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) na náměstí Svobody, 1710–1713................................................................... 698

Žatec, Johann Karl Vetter, obláčkový obelisk se sochou sv. Floriána a Boha Otce na náměstí 5. května, 1730–1750.................................................................................................................................... 723

Žatec (původně Přezetice, okres Chomutov), neznámý autor, sloup se sochami Ukřižovaného a Bolestné Panny Marie u děkanského kostela, 1721.......................................................................... 739

Žatec, neznámý autor, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) na tzv. Bílém vrchu, 18. století, neexistuje............................................................................................................................ 742

Žatec, neznámý autor, sloup se sousoším Piety u silnice do Velichova, 18. století, neexistuje 743

Žatec, neznámý autor, sloup se sochou sv. Anny Samétřetí u cesty do Trnovan, 18. století, neexistuje    744

Žiželice, neznámý autor, sloup s kaplicí a reliéfy na návsi u domu čp. 6, 1695...................... 745

 

OKRES MOST...................................................................................................................... 747

Mapa okresu............................................................................................................................ 748

Hora Svaté Kateřiny, Jan Adam Dietz, sloup s oboustrannou sochou Panny Marie (Immaculata) na náměstí, 1714.................................................................................................................................... 749

Hora Svaté Kateřiny, neznámý autor, pilíř se sousoším Piety u boční fasády kostela, 1729 752

Horní Jiřetín, neznámý autor, pilíř se sochou sv. Vavřince v Horské ulici u čp. 260, 1747? 754

Horní Jiřetín, neznámý autor, sloup s kaplicí s reliéfy v obci, 1585, neexistuje.................... 756

Horní Jiřetín, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) na návsi, 1700, neexistuje............................................................................................................................................ 757

Hořany, neznámý autor, sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého na návsi, 1. polovina 18. století, pravděpodobně neexistuje.................................................................................................. 760

Hořany, neznámý autor, sloup se sochou sv. Prokopa u hřbitova, 1782, pravděpodobně neexistuje        762

Chrámce (původně Saběnice), neznámý autor, sloup se sochou Bolestného Krista po bičování v areálu zámku, 1698....................................................................................................................... 763

Janov u Litvínova, neznámý autor, torzo sloupu se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) v areálu hospodářského dvora bývalého zámečku, 1696................................................................. 766

Litvínov (původně Libkovice), neznámý autor, obláčkový pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) za kostelem sv. Michaela archanděla, 1739........................................................................ 768

Lom (původně Louka u Litvínova), neznámý autor, pilíř s reliéfem Bičování Krista a dalšími reliéfy před budovou obecního úřadu na náměstí, 1732 či 1791?......................................................... 772

Malé Březno (původně Ervěnice), Jan Adam Dietz, pilíř se sochou sv. Floriána u bočního průčelí kostela sv. Jana Evangelisty, 1717? (před rokem 1722)................................................................. 775

Mariánské Radčice, Matěj Tollinger?, obláčkový pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) korunující Pannu Marii u vstupu do poutního areálu, 1721................................................................ 780

Mariánské Radčice (původně Holešice), Jan Adam Dietz, pilíř se sochou sv. Vavřince před objektem fary u poutního areálu, před 1722.............................................................................................. 786

Mariánské Radčice, neznámý autor, sloup se sochou sv. Prokopa u kamenného mostu v obci, 18. století, neexistuje............................................................................................................................ 789

Most, sochař Giovanni Pietro Toscano, malíř a zlatič Christoph Leopold Lillig, sloup se sochou sv. Anny Samétřetí a dalšími sochami na Prvním náměstí, 1681....................................................... 790

Most, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) v centru města v parčíku na třídě Budovatelů, 1710............................................................................................................... 799

Most, Jan Adam Dietz, pilíř se sochami sv. Jana Nepomuckého, sv. Vojtěcha a sv. Václava u boční fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie, 1719............................................................................ 807

Most, Jan Adam Dietz?, pilíř se sochami sv. Jana Nepomuckého, sv. Karla Boromejského a sv. Alžběty Durynské u kostela Nanebevzetí Panny Marie, 1729?....................................................... 813

Most (původně Souš), neznámý autor, pilíř se sochou sv. Prokopa na Druhém náměstí, 1726 a 2006     821

Vysoké Březno, neznámý autor, pilíř s dvousoším Bolestného Krista po bičování a Panny Marie Bolestné na návsi u kaple, 1744............................................................................................................. 825

Želenice, neznámý autor, torzo sloupu se sochou sv. Rocha druhotně umístěné v interiéru kostela sv. Václava, 1696.................................................................................................................................... 827

 

OKRES TEPLICE............................................................................................................... 829

Mapa okresu............................................................................................................................ 830

Bílina, sochař Giovanni Pietro Toscano, zednický polír Giovanni Antonio Toscano, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona Assumpta) na náměstí, po 1681.............................................. 831

Bílina (původně Jenišův Újezd), neznámý autor, sloup s kaplicí a reliéfy vlevo od vstupu do děkanského kostela, 1683...................................................................................................................... 837

Bohosudov, neznámý autor, pilíř se sousoším Piety Bohosudovské při pravé straně komunikace z Bohosudova směrem do Maršova, 18. století.......................................................................................... 841

Bohosudov (původně Žalany), neznámý autor, pilíř se sochou sv. Josefa s Ježíškem v ambitu poutního kostela, po 1740................................................................................................................. 844

Bořislav, neznámý autor, sloup se sousoším Piety Bohosudovské po pravé straně komunikace procházející obcí směrem na Prahu, 1720...................................................................................................... 846

Duchcov, Michal Jan Josef Brokoff, Matthias Kühnel, obláčkový pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) na náměstí Republiky, 1720–1721, před 1757............................................... 851

Duchcov, neznámý autor, sloup se sochou sv. Vavřince a s kaplicí s reliéfy na náměstí Jiřího z Poděbrad, 18. století............................................................................................................................ 876

Duchcov, neznámý autor, pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice (Gnadenstuhl) a se sv. Františkem Xaverským v zámeckém parku, 1743.................................................................................................... 878

Duchcov (původně Žichlice), neznámý autor, torzo sloupu se sv. Rodinou v lapidáriu NKP SZ v Duchcově, 1738.................................................................................................................................... 884

Krupka, neznámý autor, pilíř se sochou sv. Františka Xaverského v dolní části náměstí, 1762 887

Maršov, neznámý autor, pilíř se sousoším Piety Bohosudovské v obci, 1793, neexistuje..... 894

Měrunice, neznámý autor, torzo sloupu se zobrazením Vzkříšeného Krista u kostela, 1712 895

Mirošovice, neznámý autor, torzo sloupu se sochou sv. Antonína Poustevníka v obci, 1. čtvrtina 18. století a 1894................................................................................................................................. 897

Mirošovice, neznámý autor, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Triumfální) v obci před kostelem, 1. desetiletí 18. století, sousoší 2. polovina 19. století....................................................... 909

Mirošovice, neznámý autor, sloup se sochou sv. Antonína Paduánského v obci, 1714, neexistuje           914

Osek, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madona) v Sokolské ulici při čp. 465, 18. století............................................................................................................................ 915

Osek, neznámý autor, fragment sloupu s reliéfem v Dolnonádražní ulici naproti truhlárně, 18. století     917

Osek (původně Nové Sedlo, okres Chomutov), neznámý autor, sloup s oboustrannou sochou Panny Marie (Immaculata) na nádvoří oseckého kláštera u konventního kostela, 1709......................... 919

Osek, neznámý autor, sloup s kaplicí s reliéfy v obci, 1671, neexistuje................................. 923

Světec, neznámý autor, sloup se sousoším Piety na návsi, 1710, sousoší 2. polovina 18. století 924

Světec, neznámý autor, sloup se sochou Vzkříšeného Krista u silnice do Bíliny, 1736, neexistuje            926

Světec (původně Hostomice), neznámý autor, torzo sloupu umístěné druhotně před kostelem, 1715      927

Teplice, Matyáš Bernard Braun s dílnou, obláčkový pilíř s Nejsvětější Trojicí na Zámeckém náměstí, 1717............................................................................................................................................ 928

Teplice, neznámý autor, sloup se sochou sv. Barbory na okraji zámeckého parku blízko ulice U Zámecké zahrady, 1725 a 1892......................................................................................................... 962

Teplice, neznámý autor, pilíř s mariánskými reliéfy v zámeckém parku blízko Alejní ulice, 3. čtvrtina 18. století............................................................................................................................................ 968

Žalany, neznámý autor, sloup se sochou Vzkříšeného Krista na návsi, 1695........................ 971

 

OKRES ÚSTÍ NAD LABEM.............................................................................................. 973

Mapa okresu............................................................................................................................ 974

Chabařovice, neznámý autor, sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) a sochami světců na Husově náměstí před radnicí, 1694.............................................................................................................. 975

Chlumec, neznámý autor, sloup se sousoším Piety v parčíku před průčelím kostela sv. Havla, 1. polovina 18. století............................................................................................................................ 979

Petrovice, Anton Bauer, sloup se sochou Ecce homo u zdi kostela sv. Mikuláše po pravé straně vchodu do areálu, 1876........................................................................................................................ 981

Ústí nad Labem, neznámý autor, sloup se sochou sv. Antonína Paduánského na Mírovém (dolním) náměstí, 1708.................................................................................................................................... 985

Ústí nad Labem – Střekov (původně Svádov), sochař Ondřej Dubke, architekt Václav Špaček?, kameník Tobias Werner, sloup se sousoším Piety Bohosudovské a sochami sv. Tří králů v parčíku nedaleko Činoherního studia, 1729................................................................................................... 990

Ústí nad Labem, neznámý autor, kašna se sloupem se sochou sv. Václava, 1609, posléze se sochou Panny Marie Ústecké a sochami sv. Josefa s Ježíškem, sv. Floriána a sv. Václava na hlavním náměstí, 1736, neexistuje............................................................................................................................ 996

Ústí nad Labem, neznámý autor, sloup se sochou sv. Anděla strážného u budovy děkanství, 1622, socha 4. čtvrtina 17. století, neexistuje....................................................................................... 1000

Valtířov (původně Čachovice, okres Chomutov), neznámý autor, pilíř se sochami 14 svatých pomocníků a dalších světců i s reliéfy v parčíku v obci u kaple, 1716................................................ 1002

Zubrnice (původně Luční Chvojno), neznámý autor, sloup s kaplicí (původně se sousoším Piety), 1700.......................................................................................................................................... 1007

 

Zkratky archivů a archivních fondů...................................................................................... 1009

Německé názvy obcí / Deutsche Ortsnamen......................................................................... 1010

Jmenný rejstřík...................................................................................................................... 1012

 

English Summary.................................................................................................................. 1023

List of Locations and Illustrations........................................................................................ 1035

Deutsche Zusammenfassung................................................................................................. 1065

Verzeichnis der Standorte und Abbildungen....................................................................... 1077

 

Barevná fotodokumentace.................................................................................................... 1105

Fotodokumentace stratigrafie barevných nátěrů................................................................... 1125