Matyáš Kalina z Jäthensteinu. Böhmens heidnische Opferplätze, Gräber und Alterthümer / Pohanská obětiště, hroby a starožitnosti v Čechách.

Matyáš Kalina z Jäthensteinu. Böhmens heidnische Opferplätze, Gräber und Alterthümer / Pohanská obětiště, hroby a starožitnosti v Čechách.
ISBN: ISBN 978-80-7036-667-7
Availability: in stock
including VAT
your price490,00 Kč
ps
Karel Sklenář (ed.)

Matyáš Kalina z Jäthensteinu. Böhmens heidnische Opferplätze, Gräber und Alterthümer / Pohanská obětiště, hroby a starožitnosti v Čechách.

První archeologický obraz Čech (1836)

Matyáš Kalina z Jäthensteinu (1772–1848) byl právník, děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy a archeolog, jeden ze zakladatelů české archeologie, filantrop. Poprvé v české archeologii se setkáváme s novým, přeloženým a komentovaným vydáním jednoho z jejích „základních kamenů“, díla, které stálo u zrodu archeologického poznání, ne neprávem srovnávaného s prvními svazky Palackého Dějin a Šafaříkových Slovanských starožitností. Kniha Matyáše Kaliny z Jäthensteinu představuje první archeologické zpracování minulosti Čech, první reprezentativní spis tohoto rodícího se vědního oboru, první podrobný soupis archeologických nálezů v Čechách doplněný i o první archeologickou mapou Čech. Edice Kalinových „Obětišť“ zpřístupňuje významné vědecké dílo minulosti jednak jako památku vývoje vědy a kultury vůbec, jednak jako pramen užitečný i pro soudobou vědu. Tímto způsobem se vrací do oběhu archeologické praxe řada zapomenutých či nedostatečně známých starších nálezů a nalezišť. Po téměř dvou stoletích se tento pomník českého vědeckého romantismu v oboru archeologie dostává k rukám čtenářů. Rozsáhlá příloha přináší původní Kalinovy obrazové tabulky i řadu dobových i nových vyobrazení.
 
Obsah:

"Pohanská obětiště": Kniha a její autor v dějinách české archeologie
Ediční poznámky

Böhmens heidnische Opferplätze, Gräber und Alterthümer. Von Dr. Mathias Kalina v. Jäthenstein
Pohanská obětiště, hroby a starožitnosti v Čechách. Od Dr. Matyáše Kaliny z Jäthensteinu

Literatura
Úplné citace, zmiňované v Kalinově textu
Kalina z Jäthensteinu - práce ve vztahu k archeologii, pravěku a ranému středověku
Literatura citovaná v úvodní studii a poznámkách (pokd není uveden již oddílu A)

Příloha 1: Schéma pravěkého a ranně středověkého vývoje v Čechách podle názorů Dr. Matyáše Kaliny z Jäthensteinu
Příloha 2: Christian Adolf Peschek: Referát o Kalinově knize Böhmens heidnische Opferplätze...
Příloha 3: Mathias Johann von Jäthenstein: Biographie der ordentl. Mietgliedes der Königlich-böhmischen Gesellschat der Wissenschaftlichen Dr. Mathias Kalina Ritther von Jäthenstein (1851)

Zusemanfassung
Výběrový resjtřík místních jmen (Čechy)
Tabulky a jejich obsah

Národní muzeum, Praha 2021, 368 textu + 96 stran obrazových tabulek a příloh, rozměr 165 x 235 mm, česky , německy, bar., ISBN 978-80-7036-667-7