”Měla jsem moc krásné dětství” / ”Ich hatte eine sehr schöne Kindheit”

”Měla jsem moc krásné dětství” / ”Ich hatte eine sehr schöne Kindheit”
ISBN: 978-80-87112-74-8
Availability: to 10 days
including VAT
your price590,00 Kč
ps
Jana Nosková - Jana Čermáková
„Měla jsem moc krásné dětství” / „Ich hatte eine sehr schöne Kindheit”
Vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20. až 40. letech 20. století
Erinnerungen von Brünner Deutschen an ihre Kindheit und Jugend in den 1920er-1940er Jahren

Ve dvojjazyčné (česko-německé) knize je publikováno třinácti upravených interview s obyvateli Brna německého původu. Interview vznikla pomocí metody orální historie a tematicky se zaměřují na každodenní život v multietnickém městě od 20. let 20. století do roku 1945/1946. Partnery rozhovorů nahraných v letech 2009-2012 byly osoby narozené v letech 1919-1935, které v současné době žijí v Německu, ve Švýcarsku nebo v Brně.

Kniha je uvedena teoretickou studií zabývající se historií Brna, tématem dětství a mládí v etnologické a historické literatuře, metodou orální historie a kontextem vzniku sbírky rozhovorů. Kniha představuje pokus o zmapování vzpomínek na každodenní život dětí v československém velkoměstě v meziválečném a válečném období.

Součástí knihy jsou životopisné medailony respondentů, glosář, uličník, geografický a jmenný rejstřík a černobílé fotografie.

Obsah:

Předmluva / Vorwort

Úvodní studie / Einführungsstudie (Jana Nosková)
Dětství a mládí německých obyvatel Brna v meziválečné a válečné době. Historický a výzkumný kontext, interpretace a poznámky k publikování rozhovorů
  Město Brno a jeho němečtí obyvatelé
  Metoda orální historie a kontext výzkumu
  Dětství a mládí v odborné literatuře a ve vzpomínkách narátorek a narátorů
  Sbírka rozhovorů
  Úprava rohovorů a ediční poznámky
Kindheit und Jugend deutscher Einwohner Brünns in der Zwischen kriegszeit und in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Geschichts- und Forschungskontext, Interpretation und Anmerkungenzur Publikation der Interviews
  Die Stadt Brünn und ihre deutschen Einwohner
  Oral History und Forschungskontext
  Kindheit und Jugend in der Fachliteratur und in den Erinnerungen der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner
  Die Interviewsammlung
  Nachbearbeitung der Interviews im Buch und editorische Anmerkungen
Citovaná literatura / Zitierte Literatur

Poděkování / Danksagung

Rozhovory / Interviews
Erich Pillwein
Margarete Kriso (roz./geb. Kotačka)
Hanna Bieger (roz./geb. Jelinek)
Annemarie Bräunlich (roz./geb. Storek)
Renata Stronerová (roz./geb. Wettschauer)
Wilhelm Richter
Edita Bartlová (roz./geb. Tluk)
Marie Hlaváčková (roz./geb. Lesjak)
Johanna Storek-Petzolt (roz./geb. Storek)
Hans Hajek
Elisabeth Sokoluk (roz./geb. Adam)
Ruth Maňásková (roz./geb. Slačik)
Diether Krywalski

Slovníček
Glossar
Uličník / Straßenverzeichnis
Geografický rejstřík / Ortsregister
Jmenný rejstřík / Personenregister

Etnologický ústav AV ČR, Archiv města Brna, Brno 2013, rozměr 170 x 230 mm, 706 s., čb., česky / deutsch, ISBN 978-80-87112-74-8