Měnová politika na Moravě za vlády Leopolda I. a jeho synů (1657-1740)

Měnová politika na Moravě za vlády Leopolda I. a jeho synů (1657-1740)
ISBN: 978-80-7028-453-7
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena238,00 Kč
ks
Dagmar Grossmannová

Měnová politika na Moravě za vlády Leopolda I. a jeho synů

(1657-1740)


Cílem publikace bylo zachytit a postihnout z mincovního a měnového pohledu situaci na Moravě v časovém období od konce třicetileté války do velké měnové reformy, která proběhla o sto let později v roce 1750. Reforma byla logickým vyústěním nepřehledné a bezvýchodné situace v měnových poměrech, která v této době panovala nejen na Moravě, ale v celé habsburské monarchii. Snahou bylo přiblížit tuto složitou a nepřehlednou situaci v oblasti peněz a peněžních vztahů, vtáhnout čtenáře do složitého světa měnových nařízení, patentů a měnových reforem, které se promítaly do každodenního života tehdejších lidí, a zachytit snahy panovníků o návravu této situace.

Obsah

Morava v období vlády Leopolda a jeho synů
 • Habsburská monarchie v období tří císařů
 • Situace na Moravě v období let 1657-1740
 • Zemská správa na Moravě po třicetileté válce
 • Daňový systém na Moravě po třicetileté válce
Mincovní a měnové proměny na Moravě
 • Merkantilismus
 • Měnové poměry na Moravě v období od 2. poloviny 17. století do 1. poloviny 18. století
 • Mincovní patenty
Měnová politika Leopolda I.
 • Měnová reforma v roce 1659
 • Devalvace polských a německých mincí v 60.-80. letech 17. století
 • Období 90. let 17. století a malá kalada
Měnová politika za Josefa I.
Karel VI. a měnové poměry
Spory panovníků s olomouckými biskupy
Pasy na vývoz peněz za hranice Moravského markrabství. Patent Josefa I. ze 17. března 1710
Falšování mincí na Moravě
Mincovní nálezy z období od 2. poloviny 17. do 1. poloviny 18. století na Moravě
Závěr

Katalog nálezů mincí na Moravě od 2. poloviny 17. století do 1. poloviny 18. století
Přílohy
 • Vypsání zvláštní berně na boj proti Turkům a francouzskému králi
 • Devalvace zlatníků a jejich dílů z německých zemí
 • Měnová nařízení Leopolda I. ohledně přijímání zlatníků a jejich přemincování
Archivní prameny
Literatura
Zkratky
Seznam vyobrazení, tabulek a grafů
Summary

Moravské zemské muzeum, Brno 2015, rozměr 158 x 230 mm, 207 s., česky, ISBN 978-80-7028-453-7