Městský veřejný prostor

Městský veřejný prostor
ISBN: 978-80-88033-00-4
Availability: in stock
including VAT
your price140,00 Kč
ps

Petr Kratochvíl

Městský veřejný prostor


Jsme svědky krize veřejného prostoru nebo jeho renesance? Anebo platí obojí a momenty krize i renesance jsou paralelní procesy, zrcadlící dilemata rozporuplného civilizačního vývoje současnosti? Do jaké míry a jakými prostředky mohou architektura, urbanismus i výtvarné umění svými zásahy do městského prostředí pomoci formovat veřejné prostory jako živou scénu sociální komunikace, jako místo lákající k pobytu a obohacující člověka o prožitky krásy a kulturních významů?

Nová kniha Petra Kratochvíla představuje základní teoretické přístupy k veřejnému prostoru z hlediska architektury a urbanismu, filosofie a sociálních věd. Historický přehled vývoje městského veřejného prostoru ukazuje zproblematizování jeho role s nástupem moderního urbanismu a současné pokusy o jeho znovunalezení. Knihu uzavírá přehled pozitivních příkladů domácích i zahraničních realizací městských veřejných prostorů s bohatou fotografickou dokumentací.

Obsah:


Úvod

I. Teroretické přístupy k tématu veřejného prostoru
Smysl veřejného prostoru - tématizace z pohledu filosofie a sociálních věd
Veřejný prostor jako scéna lidských aktivit a městského provozu - tématizace z pohledu empirických výzkumů
Formy veřejného prostoru - perspektiva architektonická a uměleckohistorická

II. Historický vývoj městského veřejného prostoru
Veřejné prostory jako základ kompozice tradičního města - Od Nolliho plánu Říma k Otto Wagnerovi a Camillo Sittemu
Zproblematizování role a formy veřejného prostoru v moderním venkoměstě - Le Corbusierovo Zářící město a abstraktní prostor funkcionalistického urbanismu
Hledání urbánního charakteru a pokusy o návrat k tradičním městským formám
Koolhaasovo "Generické město" a konec města?
Barcelona a nenostalgická obnova města

III. Aktuální problémy, nové formy a nové možnosti současných městských veřejných prostorů
Rozkvět, či rozklad veřejného prostoru
Veřejný prostor jako základ urbanistické koncepce
Obnova stávajících městských prostorů
Park a krajina ve městě
Netradiční místa pro nové veřejné prostory
Shopping mall a privatizace veřejného prostoru
Meziprostory a propustné hranice veřejné a soukromé sféry
Umělecké dílo ve veřejném prostoru

Závěr

IV. Příklady realizací ze zahraničí
Příklady realizací z České republiky

Literatura
Resumé

Zlatý řez, Praha 2015, 190 x 230 mm, 189 str., bar., ISBN 978-80-88033-00-4