Mezi textem a textiliemi

Mezi textem a textiliemi
ISBN: 978-80-88013-33-4
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena250,00 Kč
ks
Veronika Čapská

Mezi textem a textiliemi


Kniha přináší nové, interdisciplinárně ukotvené, interpretace textů a předmětů hmotné kultury spjatých s generací dědiců Františka Antonína Šporka, v pozadí jejichž vzniku a oběhu často stály procesy kulturních přenosů a dárcovské vazby (jako patronace či směna). Monografie také vůbec poprvé edičně zpřístupňuje dlouholetou korespondenci Anny Kateřiny Swéerts-Špork s řeholnicemi kláštera v tyrolském Sonnenburgu. Kniha tak představuje určitou bilanci a výrazný posun ve (swéerts-)šporkovském bádání. Publikace je vybavena bohatým obrazovým materiálem, z velké části barevným, a také rejstříkem. Vyjde na konci července.

Obsah:

Předmluva
Poznámka k překladu a transkripci
Úvod
(Swéerts-)šporkovské prostředí jako laboratoř extových praxí
Překládání ve "věku krásných nevěrnic" a tradice neviditelného překladatele
Sestry Šporkovy a překladatlská praxe mezi aristokratickým habitem a askezí
Objednavatelství textů rodové reprezentace
Umírání světu v rukou kazatele nebo objevovatele? Od rétorického výkonu ke komemorativnímu tisku
Duchovní biografie jako rozvinutá kázání?
Zrcadlení vzor(c)ů svátosti
Patronace drobné devoční literatury a emocionalizovaná zbožnost
Psaní ekonomických preskriptivních textů a hledání systému morální ekonomie
Korespondence jako nástroj kulturní a ekonomické výměny
Závěr
Příloha: Edice korespondence Anny Kateřiny hraběnky Swéerts-Špork adresované řeholnicím v Sonnenburgu
Seznam vyobrazení
Prameny a literatura
Summary
Rejstřík osobních jmen a místních názvů

Scriptorium, Praha 2016, 150 x 210 mm, 328 str., ISBN 978-80-88013-33-4