Modelový dům

Modelový dům
ISBN: 978-80-7437-221-6
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena440,00 Kč
ks
Eva Uchalová

Modelový dům

Arnoštka Roubíčková Praha 1909-1943


Krejčovský závod Arnoštky Roubíčkové, činný v letech 1909 – 1943, patřil mezi nejvýznamnější pražské módní salony; největší slávu zažil v období stylu art deco, ale kvalitní úroveň si zachoval až do svého zániku za německé okupace. Studie historičky umění a dlouholeté kurátorky sbírky textilu a módy Uměleckoprůmyslového musea v Praze Evy Uchalové je založena na archivních materiálech, dobovém tisku i na údajích pamětníků a doplněna bohatou obrazovou dokumentací tvorby salonu.
Pro přiblížení dobového kontextu jsou ke studii připojeny vzpomínky Heleny Mautnerové – dcery Arnoštky Roubíčkové – vydané jejími dětmi Nelly Urbachovou a Willy Mautnerem ve Washingtonu, D. C., v roce 1996. Poutavě líčí život v multikulturní Praze, rozvoj modelového domu i průběh integrace její rodiny v USA v době, kdy její další příbuzní ve střední Evropě umírali v plynových komorách.
Propojení obou částí publikace nabízí čtenářům plastický obraz osudů pražské židovské rodiny i možnost hlouběji nahlédnout do historie pražské módní tvorby.

Obsah:

Úvod

Historie a tvorba Modelového domu Arnoštka Roubíčková

1) Založení dámského krejčovství: období 1909-1915

2) Přesídlení do paláce Koruna a rozvoj salonu ve dvacátých letech: období 1916-1931

Palác Koruna
Zaměstnanci
Po vzniku Československé republiky
Spolková a publikační činnost
Salon ve dvacátých letech

3) Styl art deco v tvorbě Modelového domu Arnoštka Roubíčková

Kresby
Fotografie Františka Drtikola a dalších autorů
Módní přehlídky
Látky
Výšivky
Kožešiny
Praktická a sportovní móda
Garderoba dámy
Oděvy ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze

4) Aktivita salonu ve třicákých letech a jeho zánik: období 1932-1943

Změny v rodině a přesídlení do Jungmannovy ulice
Modelová a zakázková činnost salonu ve třicátých letech
Deportace rodiny a likvidace Modelového domu Artnoštka Roubíčková

Hella
Paměti Heleny Mautnerové

Chronologie
Anglické resumé
Prameny a literatura

KANT Uměleckoprůmyslové museum, Praha 2017, 280 str., 180 x 210 mm, ISBN 978-80-7437-221-6