Monumentorum custos 2008

Monumentorum custos 2008
Availability: in stock
including VAT
your price99,00 Kč
ps

Obsah:

Studie
Vít HONYS:
K otazníkům nad křemýžskými varhanami, s. 3-12.
Průzkum významného nástroje v průběhu restaurování. 
Jiří BUREŠ:
Sakrální vitraje Teplicka, s. 13-20.

Materiálie
Kamil PODROUŽEK:
Černá kuchyně v patře domu čp. 80 v Litoměřicích. Užití a význam operativního průzkumu a dokumentace, s. 21-26. 
Jan FRUNDL:
Skalní mlýn Štampach, s. 27-32.
Relikty objektu, zčásti vysekaného ve skále.

Zahrady
Dana HLADÍKOVÁ:
Historická zahrada jako delikatesa..., s. 33-34.
K možnostem ochrany historických zahrad v nynější době.

Zaniklé památky
Mirjam SKOUMALOVÁ:
Areál zámku čp. 1 v Ahníkově, okres Chomutov, s. 35-38.

Obnovy památek
Petr HRUBÝ:
Obnova zámeckého areálu v Libouchci, s. 39-40. 
Vít HONYS:
Restaurování bočního oltáře Pražského Jezulátka z kostela sv. Vavřince v Kostomlatech, s. 41-42.

Městské památkové rezervace
Lucie RADOVÁ:
Městská památková rezervace Žatec, s. 43-46.
Problematika památkové péče. Aktuální opravy památek. 
Lucie RADOVÁ:
Městská památková rezervace Litoměřice, s. 47-48. 
Stanislav FLESAR:
Městská památková rezervace Úštěk, s. 49-50.

Hrady a zámky
Dana PRŮCHOVÁ, Pavel PRŮCHA:
Nově budované expozice na zámku v Duchcově, s. 51-54.

Semináře, konference, akce
Martin KRSEK:
Ústí-Aussig.net, s. 55-56.
Databáze prezentovaná na webu obsahuje dokumentaci staveb ve městě a okolí především z 19. a z první poloviny 20. století. Autoři sledují také současné osudy významných staveb a čtenářům nabízejí zajímavě zpracované tématické přehledy. 
Kamil PODROUŽEK:
Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP, s. 56-57. 
Jan PEER:
Technické zázemí Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, s. 57-58. 
Alžběta KRATOCHVÍLOVÁ:
7. konference sdružení pro SHP, s. 59. 
Jáchymovské memorandum, s. 60.