Monumentorum Custos 2013

Monumentorum Custos 2013
ISBN: 1803-781X
Availability: in stock
including VAT
your price90,00 Kč
ps

Monumentorum Custos 2013

Časopis pro památky severozápadních Čech


V šestém čísle časopisu Monumentorum Custos jsou studie orientovány na architekturu konce 19. a 20. století. První z nich již tradičně pamatuje na architekturu Teplicka, konkrétně na tvorbu architekta Fritze Hühnla, „tvůrce městské tváře Trnovan u Teplic“. Na Teplicku zůstává i druhý příspěvek zaměřený na architekturu českých menšinových škol v tomto regionu do roku 1938. Třetí z příspěvků přesune čtenáře místně do města Chomutov a chronologicky do 60. a 70. let 20. století, kdy probíhala realizace ne zcela všedního projektu kolektivního bydlení. Poslední ze studií je zaměřena na unikátní stavbu, kterou je kaple sv. Václava ve Vlčí, inspirovanou například pařížským Sacré-Coeur. Rubrika materiálie nabízí tři tematicky odlišné články, z nichž první se zabývá jednou z nejstarších gotických soch z litoměřické galerie. Následuje další z organologických příspěvků zaměřený na tvorbu varhanářské rodiny Fellerů z Libouchce a poslední článek sleduje zajímavou stavbu roudnické loděnice a její cestu k získání titulu kulturní památky. Tři příspěvky nalezneme rovněž v rubrice Obnovy památek, kde se spolu s autory podíváme na Nový hrad v Jimlíně, ke kapli Nejsvětější Trojice v Těchlovicích, ale i do obnovené jízdárny v Terezíně. Pozornost může upoutat rovněž řada drobných zpráv informujících o událostech z oboru v uplynulém roce.

Obsah:


STUDIE
Architekt Fritz Hühnl: tvůrce městské tváře Trnovan u Teplic
Architektura českých menšinových škol na Teplicku do roku 1938
Experiment Chomutov - kontext realizace kolektivního bydlení na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století
Rod Sochorů a kaple vs. Václava ve Vlči

MATERIÁLIE
"Na samém počátku českého gotického sochařství..." K otázce uměleckého výrazu sochy sv. Petra (?) z litoměřické galerie
Příspěvěk k ranému období působnosti varhanářské činnosti Fellerů z Libouchce
Loděnice č.p. 118 roudnického "Českého Athletic Clubu" ve Vědomicích

OBNOVY PAMÁTEK
Nový hrad, Jimlín (okr. Louny) - obnova severního křídla
Restaurování kaple Nejsvětější trojice V Přední Lhotě u Těchlovic
Obnova jízdárny v Terezíně

SEMINÁŘE, KONFERENCE, AKCE
Nová explozice středověkého sochařství a malířstí v oblastním muzeu v Chomutově
Interaktivní výstava Příběhy míst. Topografie soudobé pamětise vydala na cetu Českou republikou
Výstava saská renesance
Účast CDDKD na archeologickém výzkumu římského tábora u obce Hrdly
Výstava Podstávkový dům v údolí Ploučnice
MONUMENTA VIVA, multioborový studentský seminář