Monumentorum Custos 2017

Monumentorum Custos 2017
ISBN: 1803-781X
Availability: in stock
including VAT
your price170,00 Kč
ps
Obsah:

Jan Royt:  Posvátná krajina severozápadních Čech
Jiří Bureš : Obraz krajiny mostecké uhelné pánve v 19. a první třetině 20. století v literatuře, narativních písemných pramenech a egodokumentech
Vít Honys: K okolnostem likvidace kostelů a kaplí severočeské těžební oblasti
Lucie Radová, Alena Sellnerová: Mostecko – sonda do života vesnic
Marian Hochel: Pavilon pro Reinerovu fresku v Duchcově: Nanebevzetí Panny Marie nebo poetika uhelných dolů?
Pavel Hušek: Zámecký park Jezeří v historickém vývoji a úsilí o jeho záchranu
Jíří Kopica: Prunéřov – osud jedné zlikvidované obce
Tomáš Brož: Lze považovat Radovesickou výsypku za kulturní krajinu?
Lukáš Sláma: Raně novověká pevnost Doubravská hora ve světle událostí třicetileté války
Milan Dýkora, Ĺubomír Turčan: Hrad Rýzmburk (Osek) ve světle archeologického výzkumu. Madonka z Oseka         

Národní památkový ústav Ústí nad Labem, r. 2018, rozměr 210 x 297 mm, 112 s., česky, bar., ISSN 1803-781X