Národní styl. Kultura a politika

Národní styl. Kultura a politika
ISBN: 978-80-86863-62-7
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena349,00 Kč
ks
Vendula Hnídková

Národní styl. Kultura a politika

Národní styl vstoupil na scénu s koncem první světové války, kdy intenzivní pocit historického vítězství podmínil a stvrdil nový obsah části českého umění, architektury a uměleckého řemesla. Ambice vybudovat českou národní kulturu na státní platformě byla motivována snahou vtisknout Československé republice dominantně slovanský charakter. Hlavní protagonisté národního stylu Pavel Janák, Josef Gočár a František Kysela usilovali o vytvoření specifických výrazových prvků, které by byly inspirovány místním naturelem. Umělci se však nepokoušeli o bezprostřední citaci motivů z rejstříku etnografického materiálu, ale spíše o postižení esence charakteru lidového umění a vyjádření této autentické podstaty vlastními autorskými prostředky. Prvotní nadšení ze vzniku českého uměleckého projevu začalo však již v 1. polovině dvacátých let atakovat kritické hodnocení příslušníků internacionální avantgardy, zejména okruhu Karla Teigeho, kteří odmítali dekorativní výraz národního stylu. Krátkou existenci tohoto uměleckého proudu ukončila mezinárodní výstava v Paříži, po které Janák s Gočárem definitivně opustili ornamentální tvarosloví, a národní styl tak dožíval pouze ve výuce státních odborných škol a v tvorbě některých regionálních architektů.
 
Obsah:
 
Úvod
Národ, identita a styl. Konstruování národní identity na příkladu české architektury 19. století (jindřich Vybíral)
Národní styl. Kultura a politlta
 
Preface
Nation, Identity and Style. Constructing National Identity on the Example of Czech Erchitectura of the 19th Century (Jindřich Vybíral)
National Style. Arts and Politics

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, r. 2013, 200 x 260mm, 187 s., bilingvní - česky, anglicky, ISBN 978-80-86863-62-7