Narození dítěte v lidovém prostředí a rituální vliv obřadní textilie - koutní plachty

Narození dítěte v lidovém prostředí a rituální vliv obřadní textilie - koutní plachty
ISBN: 978-80-7036-426-0
Dostupnost: do 7 dní
s DPH
Vaše cena250,00 Kč
ks
Monika Tauberová

Narození dítěte v lidovém prostředí

a rituální vliv obřadní textilie - koutní plachty


Tématem publikace je narození dítěte v lidovém prostředí a koutní plachta v Čechách a na Moravě od 18. století do 19. století. Postavení těhotné ženy bylo vymezeno danou kulturní tradicí, žena po celé jeho období musela respektovat mnoho zákazů a příkazů. Dominantním cílem bylo, aby byl zajištěn úspěšný porod zdravého dítěte. Narození dítěte a jeho vstup do života představuje klíčový moment lidského života, doprovázený obyčeji, zvyky a obřady rodinného cyklu. Tradice spjaté s narozením se pojí k delšímu období před narozením, době těhotenství, provázejí samotný porod, okamžiky bezprostředně po narození a období šestinedělí.

Kout měl ve venkovském prostředí ve světnici své ustálené funkce, a to všechny čtyři kouty. Mnohonásobný význam měl vlevo „kout koutnicový“. Zde bylo lože mladých manželů a zde také ležela „za koutnicí“ matka „šestinedělka“. Kout svou užitnou funkcí představoval i posvátný prostor, který jí i dítěti poskytoval symbolické bezpečí a ochranu.
Koutní vyšívanou plachtou se izolovalo novorozené dítě a jeho matka. Patří k nejstarším dokladům lidového textilního umění.
Cenný soubor koutních plachet celých a jejich torz, který je dnes součástí Etnografické sbírky Národního muzea, obsahuje 2 246 exemplářů z Čech, Moravy a Slovenska. Fond Národního muzea tak patří mezi nejrozsáhlejší sbírky koutních plachet v České republice. Chronologicky zahrnuje období převážně od 17. století do 2. poloviny 19. století, jsou zde i v malém množství koutní plachty z 20. století.

Obsah:

Úvod
Koutní plachta
Sbírka koutních plachet z Čech a Moravy Národního muzea
Těhotenství a narození dítěte v lidovém prostředí
Osud dítěte
Babictví, porodní babičky, báby pupkořezné, babky, habamky
Křest
Kmotrovství
Křtiny, tzv. "dětské křtěnky"
Novorozeně a rituál první koupele po křtu
Šestinedělí
Hygiena a péče o kojence
Andělíček můj strážníček
Péče o kojence
Obřad úvodu
Smrt dítěte a matky "šestinedělky" v lidovém prostředí
Pohřeb šestinedělky
Rituál koutní plachty
Koutní plachta
Umístění lůžka šestinedělky a upevnění koutní plachty v lidovém interiéru
Magie a obřady vztahující se ke koutu a koutní plachtě
Významní sběratelé a dárci koutních plachet do sbírek Etnografického oddělení Národního muzea
Historie výšivky
Ornament lidových výšivek a jeho vztah k historickým výšivkám
Datace koutních plachet
Výšivka na koutních plachtách
Motivy výšivky na koutních plachtách
Krajka a koutní plachta
Typologie krajek na koutních plachtách
Výšivka v regionech Čech a Moravy na koutních plachtách
Výběrový katalog koutních plachet z Čech a Moravy ve bírkách Etnografického oddělení Národního muzea
Metodika výběru koutních plachet ze sbírek Národního muzea
Střední Čechy
Východní Čechy
Severní až severovýchodní, severozápadní Čechy, Železnobrodsko
Jižní Čechy
Horácko
Čechy neurčené
Jižní Morava
Jihovýchodní Morava
Jihozápadní Morava
Severní Morava
Střední Morava, Haná
Východní Moravaa
Morava, moravští Chorvati
Morava neurčená
Poznámky
Použitá literatura a archivní prameny a literatura
Resumé

Národní muzeum, Praha 2014, 173 str., 205 x 245 mm, 978-80-7036-426-0