Nationalism and Cosmopolitanism in the Avant-Garde and Modernism. The Impact of the First World War

Nationalism and Cosmopolitanism in the Avant-Garde and Modernism. The Impact of the First World War
ISBN: ISBN 978-80-88283-69-0
Availability: in stock
including VAT
your price790,00 Kč
ps
Lidia Głuchowska, Vojtěch Lahoda

Nationalism and Cosmopolitanism in the Avant-Garde and Modernism. The Impact of the First World War

Kniha představuje výsledky široce koncipovaného vědeckého výzkumu, který byl v souvislosti s výročím začátku 1. světové války realizován nejen ve střední Evropě, ale i v Gruzii, Skandinávii nebo pobaltských zemích. Ukazuje proměny nacionalistické rétoriky v politických a estetických diskurzech v souvislostech se změnou mapy Evropy v roce 1918 a vznikem nových států. Z různých pohledů kniha sleduje, jakými způsoby byl poválečný moderní vizuální jazyk šířen mimo tradiční centra a jakou roli přitom sehrála mezinárodní avantgardní síť, cirkulace moderních časopisů a další aspekty. Zásadním vědeckým přínosem je narušení tradiční představy, vytvořené v západním diskursu dějin umění a založené na černobílém rozdělení na národní, oficiální ideologii mladých států a mezinárodní utopické programy světa „bez hranic“. Autoři knihy na různých příkladech přesvědčivě ukazují, že umělci, poháněni vlasteneckým étosem, často následovali obě myšlenky paralelně nebo v různých fázích jejich života. Návraty k národně koncipovaným programům v zemích, které vyvstaly na troskách Rakousko-Uherské monarchie, jsou inovativně interpretovány jako efektivní strategie preferující nejednoznačné umělecké projevy, usilující uplatnit se v každodenním životě a odpovídající specifickým sociálně-ekonomickým potřebám dotyčných států. Představením „neznámého“ umění a uměleckých manifestů ze sousedních zemí publikace otevírá nové obzory a vybízí další badatele k rekonstruování vlastní i globální kulturní historie v horizontální perspektivě, bez nacionalistických přístupů.

Obsah:

Lidia Głuchowska, Vojtěch Lahoda and Tomáš Winter
Preface

Lidia Głuchowska
"The War to End all Wars"
(A) Nationalism and Cosmopolitanism in the Avant- Garde and Modernist Studies in Visual Culture and Literature
Introduction

Lidia Głuchowska
International Expressionism as the Style of the Great War?
Remarks on its Adaptation and Evaluation

Nina Gurianova
The Russian Avant_Garde and the Great War
Visions and Utopias

Oksana Dudko
Riflemen Art
Visualizing the Ukrainian War

Éva Forgács
War as Psychological, Social and Intellectual Experience
The Concept od "National Art" and the First World War in Hungary. Lajos Fulep and the Dynamics of " National" and " International"

Vendula Hnídková
Respect and Triumph
Intentions and Meanings of Czech Architecture before and after the First World War

Vojtěch Lahoda
Transnational or National Cubism?
Vincenc Kramář on Cubism

Benedikt Hjartarson
Abstract Constructivism and the Case of Finnur Jónsson
Universal Language - National Idiom?

Ginta
Gerharde - Upeniece
Art and the New Latvian State (1918 - 1920)
Modernism -between Cosmopolitan Inspirations and a Substantive National Factor

Torben Jelsbak, Dorthe Aagesen
The Aesthetics of Neutrality
The Impact of the First World War on Danish Art and Culture

Annika Gunnarsson
Cosmonational
Neither National nor Cosmopolitan - but a Tinge of Avant-Garde Modernism

Irina Genova
Modernism and the National Idea - Reflections of the First World War
The Case of Bulgaria

Erwin Kessler
War as Inverter in Romanian Art between 1912 and 1924

Petar Prelog
In Pursuit of National Identity
Croatian Modern Art before and after the Great War

Emilio Quintana Pareja
Don Quixote in the Trenches
The Birth of Avant- Garde Poetry in Spanish Language between Civilization and Barbarism

Bela Tsipuria
Georgian Modernism, National Expectations, and the First World War

Lidia Głuchowska
Jewish Artistic Networks Around the Great War
The Voice of "Others" and the Utopia of "Yiddishland"

Steven Mansbach
Closing Remarks and General Reflections

Contributors
List of Images
Bibliography
Indexes

Ústav dějin umění Akademie věd, 2022, 265 x 195 mm, 631 str., bar., anglicky, ISBN 978-80-88283-69-0