Nejraději mne tituloval indiánem

Nejraději mne tituloval indiánem
ISBN: 978-80-7036-496-3
Availability: in stock
including VAT
your price360,00 Kč
ps
Kateřina Nová, Veronika Vejvodová

Nejraději mne tituloval indiánem

Americké vzpomínky na Antonína Dvořáka

Kniha představuje první kompletní vydání jedinečného zdroje k poznání osobnosti Antonína Dvořáka, a sice korespondence, kterou o Dvořákovi vedl jeho věrný pomocník za amerického pobytu, vynikající violista Josef Jan Kovařík s Dvořákovým životopiscem Otakarem Šourkem. Kromě samotných dopisů kniha obsahuje zasvěcenou hudebněhistorickou studii, medailonky osobností, vydavatelskou a ediční zprávu, rejstříky a barevnou přílohu. Přináší živý a čtenářsky velmi vděčný (a občas i překvapivý) pohled na velkého skladatele.

Obsah

Úvodem
Přehled korespondence
Vydavatelská zpráva
  • Soupis vzájemné korespondence
  • Jazykové a ediční zásahy (Jiří Pešička)
  • Struktura edice
Josef Jan Kovařík a jeho vzpomínky na Antonína Dvořáka
Medailonky osobností
Obrazové přílohy
Prameny a literatura
Seznam zkratek
Summary
Rejstřík

Národní muzeum, Praha 2016, rozměr 165 x 235 mm, 366 s., česky, ISBN 978-80-7036-496-3