Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách

Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách
ISBN: 978-80-7560-126-1
Availability: in stock
including VAT
your price830,00 Kč
ps
Jiří škabrada, Zuzana Syrová-Anýžová

Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách


Objevování nejstarších východočeských domů probíhalo v posledních desetiletích jako postupná skladba několika vektorů různých disciplín. Začalo vlastně v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století novým formulováním představy o specifické prostorové skladbě vesnického domu pozdního středověku a raného novověku, odvozené od interpretace fungování středověké dymné jizby. Jiřího Škabradu jako autora těchto hypotéz pak přesvědčili Zuzana a Jiří Syroví, že domy s takto archaickou charakteristikou na Vyskomýtsku, Litomyšlsku a Poličsku ještě skutečně existují.

První výsledky společné badatelské práce byly představeny na konferenci Vesnický dům 16. a 17. století, uspořádané v Poličce v roce 1992. Do prohloubené průzkumové a dokumentační činnosti v průběhu dalších dvou desetiletí pak mohla vstoupit i práce s historickými písemnými prameny a rovněž nová disciplína – dendrochronologie, díky které je možné zjišťovat dobu výstavby domů s dostatečnou přesností.

Zřejmě i díky tomu, že poznatky o této nejstarší vrstvě památek lidové architektury dosud nebyly souhrnně publikovány, chybí dosud obecnější povědomí o jejich existenci a mimořádné hodnotě. Tuto mezeru chce napravit publikace, do níž byly shromážděny poznatky ze stavebně historických průzkumů dvou desítek nejstarších venkovských domů z východních Čech – z krajů Pardubického a Královéhradeckého (včetně jednoho objektu z kraje Vysočina).

Jádro publikace tvoří katalog, seřazený podle stáří jednotlivých objektů. Před katalogem je zařazena kapitola, která probírá souhrnně jednotlivé specifické typologické a konstrukční znaky těchto staveb. Součástí většiny statí o jednotlivých domech jsou rešerše písemných pramenů, takže díky konfrontaci s dendrochronologickými daty známe často i konkrétní stavebníky domů, resp. jejich stavebních etap. Součástí obrazového doprovodu jsou barevně vyhodnocené půdorysy, zachycující vývoj domů, a bohatá fotodokumentace celkového stavu i průzkumových sondáží, a to v barevném i starším černobílém provedení.

Obsah:

01| Úvod
1.1    Vztah ke starším poznatkům
1.2    Litomyšlsko - Vysokomýtsko
1.3    Skladba publikace
1.4    Autoři

02| Základní rysy typologie výstavby vesnických domů 16. a 17. století
2.1    Vytápění
2.2    Princip prostorové struktury domu 16. a 17. století
2.3    Datování
2.4    Obytná místnost – stavební výbava
2.5    Horní otvory ve stěnách
2.6    Doklady způsobu vytápění a odvodu dýmu
2.7    Druhý trakt v obytné části domu
2.8    Komorový díl domu
2.9    Roubení a lepenice
2.10    Portály a dveře
2.11    Krov a obstávka
2.12    Zděné stavby – kamenické články
 
03| Katalog | domy
3.1    Havlíčkův Brod čp. 2015 dům zvaný Štáflova chalupa
3.2    Vračovice čp. 2 dům usedlosti
3.3    Rtyně v Podkrkonoší čp. 53 dům usedlosti
3.4    Cerekvice nad Loučnou čp. 11 dům usedlosti
3.5    Telecí čp. 16 dům usedlosti
3.6    Čistá čp. 171 dům usedlosti
3.7    Úpice čp. 92 dům zvaný Dřevěnka
3.8    Čistá výměnek usedlosti čp. 97
3.9    Vidlatá Seč čp. 34 dům usedlosti
3.10    Hronov čp. 49 dům býv. svobodného dvora
3.11    Vraclav čp. 49 dům usedlosti
3.12    Trstěnice čp. 61 dům usedlosti
3.13    Benátky čp. 28 dům usedlosti
3.14    Čistá čp. 186 dům usedlosti
3.15    Lanškroun, Žichlínské Předměstí čp. 77 dům s hospodou, zvaný Krčma
3.16    Lezník čp. 22 dům usedlosti
 
04| Další a mladší objekty

4.1    Benátky čp. 68 dům usedlosti
4.2    Korouhev čp. 59 dům usedlosti
4.3    Korouhev čp. 150 dům usedlosti
4.4    Korouhev čp. 156 dům usedlosti
4.5    Čistá čp. 33 dům usedlosti
4.6    Lubná čp. 45 dům usedlosti
4.7    Tisová čp. 48 dům usedlosti
4.8    Lubná čp. 161 dům usedlosti
4.9    Sedliště čp. 33 dům malé usedlosti
4.10    Benátky čp. 32 dům usedlosti
4.11    Anenská Studánka – Helvíkov čp. 1 dům usedlosti
4.12    Sádek čp. 33 dům usedlosti
4.13    Trstěnice čp. 103 dům usedlosti
4.14    Újezdec čp. 9 dům usedlosti
4.15    Tisová čp. 44 dům usedlosti
4.16    Hrušová čp. 10 dům usedlosti
 
05| Katalog | stodoly
 
5.1    Široký Důl stodola usedlosti čp. 4
5.2    Telecí stodola usedlosti čp. 16
5.3    Trstěnice stodola usedlosti čp. 41
5.4    Polička – Horní Předměstí stodola usedlosti čp. 109
5.5    Čistá stodola usedlosti čp. 97

Stručné závěrečné slovo
Resumé
Bibliografie a prameny
Rejstřík
Mapové přílohy
Použité zkratky
Obrazový materiál

Univerzita Pardubice, Pardubice 2019, 240 x 305 mm, 512 str., ISBN 978-80-7560-126-1