Němci v Čechách po roce 1945: na příkladu západního Podještědí

Němci v Čechách po roce 1945: na příkladu západního Podještědí
ISBN: 80-85010-92-5
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena280,00 Kč
ks
Jaroslav Otčenášek

Němci v Čechách po roce 1945: na příkladu západního Podještědí


Politika československého státu vůči národnostním menšinám byla založena na jejich postupné asimilaci. V případě německého obyvatelstva byla navíc zatížena válečnou a okupační zkušeností českého obyvatelstva. Postavení Němců se vyvíjelo od postavení občanů druhé kategorie (v podstatě do 60. let 20. stol.), přes pokusy o jejich zrovnoprávnění, po současný stav, kdy se dramaticky projevily důsledky asimilace německé minority (podle sčítání lidu z r. 2001 žije v ČR 40 000 Němců). Studie vychází ze studia pramenů a z terénního výzkumu v Podještědí. Sleduje tradiční etnografické údaje a oblasti - demografický vývoj, sociální struktura, náboženství a lidová obřadnost, tradiční kultura i proměny žitého prostoru a kulturní krajiny.

Obsah:


Předmluva

Úvod
Pramenná východiska a literatura

Válečná předehra (1938-květen 1945)
Mnichov
Druhá světová válka a čeští Němci
Češi v Sudetech

Konec snu o "Heimatu" a nový začátek (květen 1945-1947)
Osvobození ČSR
Všichni Němci pryč!
Nový živel v pohraničí
Čeští Němci v Německu

Občané druhé kategorie (1947-1968)
Navrátilci, specialisté a antifašisté
Přidělená občanka
Ze školy do knihovny

Pokusy o zrovnoprávnění (1968-1989)
Německé "Pražské jaro"
Sdružování pod dohledem
Co nespadne samo, to se zbourá
Eintopf
Kde už je Sasko?

Pět minut po dvanácté (1989-2004)
Všichni už odešli
Co dál?

Závěr

Prameny a literatura
Seznam zkratek
Přílohy
Zusammenfassung
Summary

Etnologický ústav AV ČR, Praha 2006, 145 x 205 mm, 207 str., ISBN 80-85010-92-5