Nizozemská zátiší. Dutch Still Life Paintings

Nizozemská zátiší. Dutch Still Life Paintings
ISBN: 9788087104934
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena395,00 Kč
ks

Marie Mžyková

Nizozemská zátiší. Dutch Still Life Paintings


Nizozemská zátiší z doby pozdní renesance a baroka představují jednu z nejoblíbenějších kapitol evropské malby. Vzhledem k náboženským válkám 16. století řada umělců odcházela do vzdálených končin a lákavou oblastí se pro ně stalo i světové kulturní centrum, jakým byla Praha za vlády Rudolfa II. V návaznosti na rudolfinské sbírky holandských zátiší se pak v zemích Koruny české zejména v době baroka formovaly skvělé šlechtické umělecké kolekce, dnes soustředěné v Národní galerii v Praze, ve fondu Pražského hradu, nebo ve sbírkách českých hradů a zámků.

Obsah:
Předmluva / Introduction
K dějinám Nizozemí / The history of the Netherlands
Sbírky a sběratelé nizozemského umění v zemích Koruny České / Collections and collectors of Dutch art in the lands of the Czech Crown
Pojem "zátiší" / The notion of "still life"
Trhová a kuchyňská zátiší / Market and kitchen still lifes - Pronk-stilleven
Příprava jídla / Food preparation
Prostřené stoly / Laid tables
Vanitas / Vanitas
Řeč květů / The language of flowers
Rostlinné motivy sedmnáctého století v nizozemské malbě / Plant motifs in seventeenth-century Dutch painting
Nizozemí a kultura květin / Netherlands and culture od flowers
Náboženská motivace v nizozemském zátiší / Religious themes in a Dutch still lifes
Ovocná zátiší aneb k čemu svádí chutné pohledy / Fruit still life or what brings tasty fruits
Lovecká zátiší / Hunting still life
Trompe l´oeil / Betreigerje
Následovníci / Followers
Výběr autorů a jejich děl / Painters and their works
Literatura / Bibliography