Nové realismy

Nové realismy
ISBN: 978-80-87810-35-4
Availability: in stock
including VAT
your price1 380,00 Kč
ps
Ivo Habán (ed.)

Nové realismy

Multietnický prostor někdejšího Československa dvacátých, třicátých a čtyřicátých let představuje specifický kulturní fenomén. Ačkoli se většinová umělecká produkce v českých zemích a na Slovensku orientovala především na Francii, existoval zde i pozoruhodný proud nových realistických přístupů, které odpovídaly aktuálnnímu dění v Německu, Itálii či USA. Jejich nositeli byli často příslušníci etnických minorit, někteří z nich považovaní lineární modernistickou optikou donedávna spíše za outsidery.
Kolektivní monografie Nové realismy otevírá doposud nezpracované téma českého a slovenského dějepisu umění. Výsledkem několikaletého výzkumu je souhrnné zmapování moderních realistických přístupů, které ukazuje jako alternativu k dobovým programově inovativním tendencím - jako jedinečnou místními podmínkami formovanou tvorbu korespondující se soudobými tendencemi na evropské či americké scéně.

Obsah:

Jak číst nové realismy. Ivo Habán
Nové realismy v slovenskej fotografii. Bohunka Koklesová
Československé nové realismy v éře avantgard. Ivo Habán
Odvrácená strana idyly. Verismy v českých zemích a na Slovensku. Jana Migašová, Ivo Habán
Umelecké dianie na Slovensku v medzivojnnovom období s osobitým zretelom na menšinovú scénu. Zsófia Kiss-Szemán
O věcech. Od metafyziské malby k realismu Skupiny 42. Alena Pomajzlová
Amorfnost nové věcnosti ve fotografii. Alena Musilová
Skupina 42. Realismus neviditelného. Milan Pech
Prostomyslní reakcionáři nebo sofistikovaní modernisté? Československá scéna a americký regionalismus. Ivo Habán
Ceská hudební kultura a nová věcnost. Lubomír Spurný
Nepříliš věcné, nepříliš nové: zobrazení řemeslné výroby a práce v průmyslu v umění meziválečného Českooslovens. Keith Holz
Mezi krásou a pravdou. Staré realismy v českém výtvarném uměnní. Anna Habánnová
Mezi tvůrčím konceptem a nahodilostí. Stopy nové věcnosti v českém filmu na přelomu dvacátých a třicátých let. Jan Horníček
Parlamnt věcí. Piktoriální realismy ve 2. polovině 20. století. Barbora Kundračíková
Po stopách nové věcnosti v literatuře. Barbora Svobodová

Prameny a literatura
Jmenný rejstřík
Resumé

Národní památkový ústav Liberec, r. 2019, rozměr 195 x 285 mm, 488 s., bar., ISBN 978-80-87810-35-4