Nové studie o Novokřtěncích

Nové studie o Novokřtěncích
ISBN: 978-80-7028-501-5
Availability: in stock
including VAT
your price449,00 Kč
ps
Jiří Pajer

Nové studie o Novokřtěncích


Novokřtěnci představují pozoruhodnou a významnou studijní problematiku v dějinách moravské země. Tato osobitá náboženská skupina vznikla jako produkt západoevropských reformačních snah, přinášející nový směr náboženské konfese - protestanství. Novokřtěnci patřili k jeho nejradikálnějším složkám, proto byli ze své původní vlasti brzo vykázáni a nacházeli útočiště v okolních zemích. Na svém putování za novým domovem se dostali až na Moravu. Novokřtěnci se zde usadili a považovali ji za "zaslíbenou zemi".

V publikaci jsou obsaženy hlavní výsledky autorova dosavadního publikačního úsilí, vycházející však z mnohem hlubších výzkumných a studijních základů. Jednotlivé příspěvky lze považovat za dílčí náčrty a studie k vytvoření rozměrného a mnohotvarého obrazu o novokřtěncích na Moravě.

Vydáno k 70. narozeninám autora.

Obsah:


Úvodem

Novokřtěnci v Mikulově
Novokřtěnci v Pouzdřanech
Novokřtěnci v Podivíně a okolí
Novokřtěnci v Dambořicích
Sídla novokřtěnců na jihozápadní Moravě
Nově objevené sídloé novokřtěnců v Čermákovicích (Dvůr Alinkov, k. ú. Horní Kounice, okres Znojmo)
K dějinám a stavební charakteristice sídla novokřtěnců v Čermákovicích (K původu a funkční interpretaci dvora Alinkov)
Nové identifikace sídel novokřtěnců
Vybavenost sídel moravských novokřtěnců
Novokřtěnci v účtech jihomoravských měst a městeček
Hospodářské zázemí novokřtěneckých dvorů (Nové personální poznatky z archivních pramenů)
Zemědělská držba a vinohradnictví moravských novokřtěnců
Moravská novokřtěnecká fajáns (Úvodní charakteristika)
Počátky novokřtěnecké fajánsové výroby na Moravě (Glosy k výrobnímu, společenskému a historickému zázemí)
Výroba novokřtěneckých fajánsí na Moravě (Souhrn podle archeologických výzkumů)
Velkokapacitní vypalovací pec z Vacenovic
Novokřtěnecká fajáns v archeologických nálezech ze spotřebitelského prostředí
Moravské novokřtěnecké nožířství
Počátky fajánsové výroby na západním Slovensku
Ve dvorech západoslovenských novokřtěnců
Kouzlo keramiky (Vzpomínka na Heřmana Landsfelda)

Literatura a archivní prameny

Etnos, Praha 2018, 210 x 295 mm, 318 str., ISBN 978-80-7028-501-5