Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740

Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena360,00 Kč
ks
Eva Stejskalová

Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740

Zprávy se mezi lidmi šířily od nepaměti. Vyprávění, poselství, dopisy, písně, ale i psané novinky, vyobrazení a letáky předcházely periodickým tiskovinám, které díky pravidelnému a stálému uveřejňování „nejnovějších“ informací brzy dosáhly v tištěné komunikaci prvenství. Privilegia na vydávání novin získávali, chránili a dědili knihtiskaři, zpravodajskou korespondenci jim zprostředkovala pošta, která se někdy na vydávání novin i podílela. Pravidelné tištěné noviny počaly vycházet roku 1605 ve Štrasburku, na území Koruny české byly vydávány od poloviny roku 1658 v německém jazyce v pražské knihtiskárně rodiny Sedlčanských. První číslo novin českých vyšlo pak v Praze u Karla Františka Rosenmüllera st. v únoru 1719.
Předkládaná publikace představuje způsoby informování o událostech zpravodajskými „předchůdci“ novin, popisuje řadu pražských tištěných českých a německých periodik z let 1658–1740 a z jejich obsahu vybírá, co a za jakých okolností se čtenářské publikum dozvídalo nového. O tom, že šlo často o zprávy historicky i lidsky pozoruhodné, nemůže být pochyb.

Obsah:

Úvod

I. Zpravodajství za raného novověku
1. Pravidelné tištěné noviny a jejich předchůdci
2. Počátek pravidelných tištěných novin
3. Struktura a znaky nejstaršího tištěného novinového zpravodajství.
Zpracování informací v publicistice a v novinách

II. Zpravodajství o dění v zemích Koruny české

III. Posloupnost pražských německých novin do 40. let 18. století
1. Pražské noviny - údajně první, ale nejisté
2. Pražské německé noviny z knihtiskárny Sedlčanských (1658-72)
3. Přelomový rok 1672
4. Pražské německé noviny z knihtiskárny Jana Arnolta st. (1672-87)
5. Pražské německé noviny z knihtiskárny Michálků (1688-90?)
6. Pražské německé noviny z knihtiskárny Karla Ferdinanda Arnolta z Dobroslavína (1691-1744)

IV. České noviny od roku 1719
1. Zpravodajství v českém jazyce
2. Český postilion z knihtiskárny Rosenmüllerů (1719-40)

V. Počátky časopisů

Závěr
Shrnutí
Summary
Ediční poznámka
Zkratky
Prameny I, II
Literatura
Jmenný rejstřík
Obrazová příloha