NTM Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století

NTM Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století
Vydavatel: NTM
ISBN: 978-80-7037-203-6
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena595,00 Kč
ks
Ivana Lorencová, Michal Novotný (eds.)

Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století


Publikace umožňuje čtenáři nahlédnout do jednotlivých známých i méně známých témat dějin vědy a techniky v 60. letech 20. století, snaží se upoutat jeho pozornost a přimět ho k případnému studiu tohoto období. Autorský tým publikace v sobě zahrnuje kromě odborníků historických věd i řadu praktiků - pamětníků dění v oborech v šedesátých letech, kteří obohatili studie kromě znalosti oboru i svědectvím o vlastní odborné praxi.

Obsah:

Předmluva

Technika a věda - trendy
 • Ivan Jakubec: Od července 1960 do května 1971. Vývej techniky v Československu v šedesátých letech 20. století
 • Martin Franc: Pod dohledem vědců? Snahy ČSAV o expertozaci politického a hospodářského rozhodování v druhé polovině 60. let 20. století
Technika a průmysl
 • Michal Plavec: Vývoz československých letadel do Velké Británie na počátku šedesátých let
 • Josef Maršálek: Vývoj a výroba letadlových turbínových motorů v n.p. Motorlet v šedesátých letech 20. století
 • Jiří Hera: První pragovka z Letňan a co z ní zbylo
 • Mikuláš Jančura: Kontroverzní Tatra 613
 • Juraj Cajchan: História zavedenia typového schvaĺovania motorových vozidel v Československu
 • Vladimír Rybecký: Výroba technických plynů v 60. letech
 • Igor Chochlovský - Miroslav Ďurčík: Příspěvek k poznání podílu průmyslu na rozvoji československého jaderného programu v šedesátých letech 2. století
 • David Pazdera: "Považovali bychom to za účelné a prospěšné". Začátek spolupráce konstrukční skupiny bratrů Kouckých s uherskobrodskou zbrojovkou
 • Ivo Pejčoch: Zabezpečení státní hranice a způsoby jejího překonávání v šedesátých letech
 • Jiří Knapík: Proměny českého modelářství v letech 1957 - 1967
 • Milan Rudík: Organizovaný motorismus v Československu v šedesátých letech
Architektura a stavitelství, design
 • Ondřej Beneš - Oldřich Ševčík: Šedesátá léta 20. století v české architektuře: základní tendence a výsledky
 • Dita Dvořáková: Petr Vaďura teoretik Sialu
 • Tomáš Pavlíček: Vybrané architektonické a urbanizační stavební projekty všedesátých let v Ústeckém kraji
 • Marek Krejčí: Památková péče v šedesátých letech 20. století
 • Pavel Marek: K rozvoji navrhování, výroby, montáže a provozu ocelových konstrukcí v českých zemích v šedesátých letech 20. století
 • Václav Lídl - Tomáš Janda: Staveniště dálnice ožívá
 • Adriana Šmejkalová: Sny rozumu - možnosti neokonstruktivismu, lumiodynamismu a kinetismu na české výtvarné scéně šedesátých let 20. století
 • Johana Pauly: Hranatá racionální šedesátá v československém designu
 • Jiří Hulák: "Zlatý věk českého designu" a vývoj kolejových a jiných vozidel
 • Petra Mertová: Art protis - československý zázrak
Přírodní vědy a jejich aplikace
 • Ivana Lorencová: Přínos Otto Wichterleho makromolekulární chemii. Padesát let od sestrojení "čočkostroje" - jednoduchého zařízení na výrobu kontaktních čoček
 • Jiří Jindra: Československá fyzikální chemie v letech 1961 - 1970
 • Boris Valníček: realizace přístrojů pro astronomii a kosmický výzkum po roce 1948.
 • Helena Durnová: Instrukční sítě a fenomén Algol 60
 • Ivana Kopecká: Syntetické materiály pro restaurování v šedesátých letech 20. století.
 • Petr Hampl: Vladimír J. A. Novák aneb emigrace jinak a její důsledky

Humanitní vědy

 • Ivo Pospíšil: Dílo Františka Kautmanajako metodologické přemostění
 • Jakub Hajíček: Československá komeniologiev šedesátých letech
 • Jaroslav Bouček: Mezi ortodoxií a revizionismem. Historie na pracovištích KSČ
 • Jakub Wolf: Vývoj technik vymezovánívýznamu. Michel Foucault, Československo a šedesátá léta

Techniké školství a muzejnictví

 • Ivo Kraus: Fyzika pevných látek, nový směr výuky na ČVUT (1960-1975)
 • František Dohnal: Věda a vojenské zdravotnictví šedesátých let 20. století
 • Lucie Kempná: Slovenská strela jako součást sbírek Terchnického muzea Tatra
 • Zdeněk Vácha: Archiv Národního technikého muzea v šedesátých letech 20. století
 • Petra Váchová: Osudy sbírek architektury Národního technického muzea v šedesátých letech 20. století
 • Michal Novotný: Montánní historie na úůdě Národního technického muzea v šedesátých letech 20. století
 • Hynek Stříteský: (Ne)dotýkati se. Expoziční a výstavní činnost Národního technického muzea v šedesátých letech