O stromech v ulicích

O stromech v ulicích
ISBN: ISBN 978-80-87651-76-6
Availability: in stock
including VAT
your price350,00 Kč
ps
Kateřina Videnová

O stromech v ulicích

Tato kniha otevírá důležité téma stromů v urbanizovaném prostředí a odkrývá jeho kontexty. Problémem totiž není absence manuálů, jak správně sázet v ulicích stromy, existuje jich celá řada. Problémem je špatná nebo vůbec žádná zastřešující koncepce a nedostatek koordinace a komunikace.

Kateřina Vídenová shromáždila osmnáct úhlů pohledu k dané problematice, ke každému vyzpovídala ochotného a kompetentního člověka a pokusila se všechny odpovědi propojit a kontextualizovat.

"Můj pokus vznikl z pozorování společnosti ovládané na jedné straně až hrůzou z kácení stromů a na druhé až fetišistickým kupováním dalších a dalších aut. Z pozorování lidí, kteří milují stromy a vyžadují je ve svých městech všude, ovšem s výjimkou místa před jejich domem, na jejich parkovacím místě nebo v blízkosti jejich potrubí. Z pozorování podivné nemožnosti harmonizace snah lidí, kteří mají až překvapivě podobné, ne-li dokonce totožné cíle. Z pozorování plánování reforem a sepisování strategií do šuplíku. Z pozorování zákonů a regulací, ve kterých se pořádně vyzná jen ten, kdo je studuje tak dlouho, až opět zastarají. Můj pokus je tedy také holdem těm, které ani toto vše neodradilo a kteří se pokoušejí dál stromy a stromořadí do ulic dostávat. A nejen stromy, ale celé soustavy modro-zelené infrastruktury, jejichž cílem je přírodními způsoby zachytávat dešťovou vodu a v horkých měsících ulice ochlazovat. Pro města jsou navíc tyto krásné bytosti – jak stromy, tak odvážní lidé – asi jedinou nadějí na tlumení dopadů klimatické krize. Technických řešení máme v dnešní době tolik, že překračují představivost všech našich předků. Ale stromy ve městech nepřibývají. Stromy mizí. Kde je nepřítel? Jsou to auta? Jsou to inženýrské sítě? Jsou to konzervativci a zpátečníci? Nebo spíše expanze liberálních svobod ad absurdum? Anebo posedlost ekonomickým růstem jako jedinou představitelnou budoucností?"

Obsah:

Úvodní slovo
Magdalena Maceková O TEPELNÉM OSTROVĚ A CHLAZENÍ MĚSTA
Ondřej Nečaský O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A JEHO STRUKTUŘE
Martin Ander O LEGISLATIVĚ U NÁS A V ZAHRANIČÍ
Karel Kříž O SÍTÍCH A JEJICH KOLIZÍCH SE STROMY
Petra Kolínská O POLITICE A NOVELÁCH ZÁKONŮ
Michaela Pixová O REZORTISMU A DĚDICTVÍ MINULOSTI
Martin Vysoký O ŠVÉDSKÝCH VÝSADBOVÝCH SYSTÉMECH
Jana Pyšková O KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTUŘE A PROFESNÍ ETICE
David Hora O ZÁCHRANĚ I KÁCENÍ STROMŮ A O STANDARDU PRO STROMOŘADÍ
Josef Richtr O SPRÁVCOVSTVÍ A NOVÉ STRATEGII
Ilona Vybíralová O MENŠÍCH OBCÍCH A PLÁNOVÁNÍ PÉČE O STROMY
Vratislav Filler O DOPRAVĚ A HLASECH, KTERÉ NEJSOU SLYŠET
Jiří Sádlo O HISTORII A UMĚLÉM ZAMRZÁNÍ ČASU
Milena Andrade Dneboská O PAMÁTKOVÉ OCHRANĚ A ZAHUŠŤOVÁNÍ MĚSTA
Karel Stibral O ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A DIVOKOSTI V NÁS
Dominik Lang O UMĚNÍ A VZPOMÍNÁNÍ NA DĚTSTVÍ
Marcela Klemensová O AKTIVNÍM OBČANSTVÍ A NEJKRÁSNĚJŠÍCH ALEJÍCH
Anna Hogenová ROZHOVOR SE STROMEM

Návody

Jak zabránit neoprávněnému kácení stromů mimo les? - grafické znázornění
Jak zabránit neoprávněnému kácení stromů mimo les?
Kompenzace ekologické újmy při kácení stromu
Kde zjistit, jaká kácení nebo výsadby se připravují?
Jak ovlivnit dokumenty týkající se zeleně?
Jak postupovat, chci- li vysadit v ulici strom/stromořadí?
Výsadba stromu ve vnitrobloku
Jak se zapojit do péče o zeleň?
Na co si dát pozor při koupi a sázení stromu?
Strom jako součást modro-zelené infrastruktury měst

Arnika, Praha 2022, 235 x 165 mm, 159 str., bar., česky, ISBN 978-80-87651-76-6