Obnova vysokých tvarovaných stěn v památkách zahradního umění

Obnova vysokých tvarovaných stěn v památkách zahradního umění
ISBN: 978-80-7480-034-4
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena70,00 Kč
ks

Přemysl Krejčiřík, Lenka Křesadlová

Obnova vysokých tvarovaných stěn v památkách zahradního umění


Metodika Národního památkového ústavu, Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži vznikla v rámci projektu „Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži“ Národního památkového ústavu, jenž byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává metodiku v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek pro danou oblast ochrany, dokumentace a evidence kulturních památek, památkových území a dalších kulturně-historických hodnot na základě svých kompetencí podle § 32 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Metodika je určena především pro majitele a správce historických areálů a další osoby a subjekty, které vstupují do procesu péče o památky zahradního umění, včetně pracovníků státní správy. Metodika je zároveň významným oborovým materiálem, a to v rámci specializace zahradních a krajinářských architektů zaměřených na památky zahradního umě-ní i obecně v rámci památkové péče a nepochybně ji budou moci profesně využívat i studenti a pedagogové příslušných oborů.

Obsah:


Předmluva
Vstupní údaje
Cíl metodiky
Popis uplatnění metodiky
Srovnání "novosti" postupů oproti původní metodice
Úvod
Vysoké tvarované stěny v dějinách zahradního umění
Hodnocení stávajících vysokých tvarovaných stěn v památkách zahradního umění z pohledu autenticity a funkčnosti
Architektonická kriteria
Biologická kriteria
Postup vlastní obnovy
Analytická (přípravná) část
Analýza a vyhodnocení kompozičních zásad obnovované památky, zaměřená na ideální rozměry stěn
Analýza a vyhodnocení současného stavu stěn
Stanovení cíle obnovy
Stanovení principů obnovy
Návrh pěstebních opatření
Postup fyzické obnovy
Ostranění nežádoucích dřevin
Úprava sěny zpětným řezem
Výsadba
Rozvojová péče
Péče o mladé výsadby
Doporučený postup obnovy z pohledu legislativy
Předprojektová fáze
Projektová fáze
Realizační fáze
Rozvojová péče
Závěr
Terminologie
Seznam použité související literatury
Seznam publikací, které předcházely metodice
Přílohy
Modelový projekt obnovy tvarovaných stěn ve Štěpnici Květné zahrady v Kroměříži
Lektorské posudky

Národní památkový ústav, Praha 2015, rozměr 148 x 210 mm, 60 str., ISBN 978-80-7480-034-4