Obraz šlechtického panství v Čechách 1500 - 1750

Obraz šlechtického panství v Čechách 1500 - 1750
ISBN: 978-80-7422-654-0
Availability: in stock
including VAT
your price524,00 Kč
ps
Robert Šimůnek

Obraz šlechtického panství v Čechách 1500 - 1750


V předkládané knize, věnované „obrazům šlechtických panství“, se autor zajímá, proč vlastně tyto „obrazy“ vznikaly, co a jak zachycovaly, jakou mohly mít podobu a komu byly určeny. Ptá se po jejich objednavatelích a tvůrcích, ale především po tom, jaká byla jejich úloha ve šlechtické sebeprezentaci. Hranice mezi ideálem kulturní krajiny (s architekturou) a její někdejší reálnou podobou byla nezřetelná – nebudeme-li proto staré obrazy vnímat jen jako „dávné fotografie“, prozradí nám toho až nečekaně mnoho.

Obsah:


Úvodem

I. Kulturní krajina a šlechtická reprezentace
Trojí "reprezentace"
"Kulturní krajina" a "panství"; "obraz", "veduta / prospekt", "mapa" a "obrazová mapa"
Obraz kulturní krajiny očima moderní vědy
"Obraz šlechtického panství" - kapitola z kulturních dějin

II. Reprezentace šlechtických panství - obraz, mapa, text
"Fixace obrazu světa"
Reprezentace šlechtických panství: kresba a malba
Reprezentace šlechtických panství: tisk

III. Reprezentace šlechtických panství a šlechtická reprezentace
Reprezentace šlechtických panství jako sociální konstrukt
Kulturní krajina jako nositel významu a forma sebereprezentace
Objednavatelé a tvůrci

Závěr

Poznámky
Literatury
Zdroje vyobrazení
Summary
Rejstřík

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018, 150 x 205 mm, 706 str., ISBN 978-80-7422-654-0