Vincenc Morstadt

Vincenc Morstadt (1802-1875), povoláním soudní úředník, byl nejproslulejším malířem městské veduty v Čechách v 19. století. Podle jeho předloh bylo vytvořeno mnoho alb grafických listů. Zde nabízíme 12 reprodukcí z 27 listů alba Ansichten von Prag, vydaného v roce 1825. originály listů jsou uloženy ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy. 

Reprodukce lze objednávat jednotlivě.

Products
1 … 12 from 12 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Vincenc Morstadt. Věž Daliborka a Královský letohrádek to 10 days

30,00 Kč
to 10 days

Vincenc Morstadt. Chrám sv. Víta od západu to 10 days

30,00 Kč
to 10 days

Vincenc Morstadt. Staroměstská mostecká věž to 10 days

30,00 Kč
to 10 days

Vincenc Morstadt. Pohled na Malou Stranu a Hradčany I. to 10 days

30,00 Kč
to 10 days

Vincenc Morstadt. Pohled na Malou Stranu a Hradčany II. to 10 days

30,00 Kč
to 10 days

Vincenc Morstadt. Staroměstská radnice to 10 days

30,00 Kč
to 10 days

Vincenc Morstadt. Nové Město od Smíchova to 10 days

30,00 Kč
to 10 days

Vincenc Morstadt. Ulice Na Slupi s klášterem alžbětinek to 10 days

30,00 Kč
to 10 days

Vincenc Morstadt. Nové Město s budovou trestnice to 10 days

30,00 Kč
to 10 days

Vincenc Morstadt. Farní kostel sv. Štěpána s okolím to 10 days

30,00 Kč
to 10 days