Obrazy nenávisti. Vizuální projevy antisemitismu ve střední Evropě

Obrazy nenávisti. Vizuální projevy antisemitismu ve střední Evropě
ISBN: 978-80-88283-45-4
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Jakub Hauser - Eva Janáčová (eds.)
Obrazy nenávisti
Vizuální projevy antisemitismu ve střední Evropě

Kolektivní monografie Obrazy nenávisti přináší jedenáct studií zabývajících se vizuálními projevy antijudaismu a antisemitismu ve střední Evropě od středověku po současnost. Publikace na základě dosud převážně neznámých materiálů hledá z různých perspektiv odpovědi na otázku, jaká byla role vizuality v rozvoji antisemitských nálad a v politických agendách podněcujících nenávist vůči Židům. Pole vizuálního antijudaismu a antisemitismu bylo a je velmi široké: od stereotypních zobrazení, které mohou své poselství skrývat za humoristickými obsahy, po jasně formulované útoky s cílem eskalovat nenávist vůči imaginárnímu kolektivnímu nepříteli – v obou případech s cílem vyloučit Židy z pomyslně monolitické majoritní společnosti a upevnit dělicí linii na „my“ a „oni“. Přes tematickou a metodologickou různorodost nabízí kniha souhrnnou představu o fenoménu vizuálního antijudaismu a antisemitismu a poskytuje bohatý komparativní materiál pro celý středoevropský region.

Texty: Jan Dienstbier, Michal Frankl, Jakub Hauser, Eva Janáčová, Petr Karlíček, Iwona Kurz, Julia Secklehner, Blanka Soukupová, Zbyněk Tarant, Daniel Uziel a Daniel Véri

Obsah:

Úvod
Metamorfózy „židovské prasnice”
Představa rituální vraždy: utváření společenského povědomí
Lázeňský antisemitismus v Čechách a na Moravě
Odděleni sdíleným prostorem. Židé v české antisemitské karikatuře
Pouhá zábava? Die Muskete a „umírněný” antisemitismus v meziválečné Vídni
Věrni tradicím: vizuální antisemitismus v Humoristických listech ve dvacátých a třicátých letech 20. století
Antisemitské karikatury v protektorátním tisku a jejich autoři (1939-1945)
Polští Židé v obrazovém zpravodajství propagandistických společností
Antisemitismus v českých zemích po druhé světové válce a jeho vizualizace
Současný vizuální antisemitismus v České republice
Uprchlíci „jako Židé”. Putovní obrazy zvěrstev

Summary
Seznam autorů
Jmenný rejstřík

Artefactum (Ústav dějin umění AV ČR), Praha 2020, rozměr 155 x 230 mm, 272 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88283-45-4