Obrazy ženy v kramářské produkci

Obrazy ženy v kramářské produkci
ISBN: 978-80-87112-09-0
Availability: in stock
including VAT
your price590,00 Kč
ps
Markéta Holubová a kol.

Obrazy ženy v kramářské produkci

Kniha je věnována zkoumání "ženských témat" na příkladu detailního rozboru sbírky české kramářské produkce 18.-19. století uložené v dokumnetačních sbírkách Etnologického ústavu AV ČR,v.v.i. Publikace vyšla v rámci grantového projektu GA ČR Společnost a žena v kramářské produkci z pohledu "gender". Součástí publikace je CD s digitalizovanými mariánskými kramářskými tisky s popisy, doplněné o plné texty a notový přepis ve zvukovém záznamu.

Obsah:

Úvod
Ženy v životě a tvorbě písničkáře Františka Haise. Eva Ryšavá
Odraz ženy v kramářských tiscích z jindřichohradecké Landfrasovy tiskárny. Štěpánka Běhalová
Ženské postavy skalických škarniclových tisků. Ludmila Mazalová
Amálie Škarniclová - poslední představitelka moravské větve tiskařské rodiny. Ludmila Mazalová
Žena a kramářská píseň o kriminálních činech. Kristina Staškivová
Dny hladu i hojnosti ve spíži i na poli aneb co se zpívalo o jídle, vaření a hospodaření. Žena - hospodyně z pohledu kramářských tisků. Julie Hrdá
Žena a móda ve světle kramářské produkce 18. a 19. století. Markéta Holubová
Mariánská zjevení 19. století v kramářské produkci. Markéta Holubová
"Líbezně nás volá matička Cellenská", zobrazení Panny Marie v kramářských tiscích.  Luboš Kafka
Kramářský tisk jako hymnografický pramen - několik poznámek k repertoáru mariánských poutních písní. Tomáš Slavický
Rozmluvy Panny Marie v českých legendických písních. Věra Frolcová
Špalíček matky Mikoláše Alše? Eva Ryšavá

Seznam vyobrazení
Obrazová příloha
Zusammenfassung

Etnologický ústav AV ČR, Praha 2008, 224 s., česky, německé resumé, přiloženo CD, ISBN 978-80-87112-09-0