Od mlýnů k továrnám

Od mlýnů k továrnám
ISBN: 978-80-87100-37-0
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena600,00 Kč
ks
Petr Freiwillig

Od mlýnů k továrnám

Výrobní stavby na Frýdlantsku


Publikace je výsledkem několikaletého výzkumu v archivech a v terénu. Vůbec poprvé přináší a vyhodnocuje řadu informací, týkající se předprůmyslové a průmyslové výroby na Frýdlantsku. Věnuje se nejen výrobním stavbám – mlýnům, pilám, cihelnám nebo textilkám, ale také vývoji osídlení, proměnám krajiny a hospodářským vztahům. Zvláštní pozornost věnuje konceptu protoindustrializace a jeho použitelnosti na frýdlantské panství. Je opatřena bohatým obrazovým doprovodem v podobě historických stavebních plánů a map, dobových a současných fotografií, grafů a schémat. Patnáct staveb představujících různé typologické skupiny je podrobně představeno ve vedlejších textech. Kniha vychází z disertační práce autora obhájené na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Obsah:


Úvodem

O čem je kniha, kterou držíte v ruce?
Struktura a východiska, typologie objektů
Přehled dosavadního bádání
Komentář k použitým pramenům

O přadlácích a tkalcích v chalupách i továrnách

Několik poznámek k teorii protoindustrializace
Definice základních pojmů
Kritika konceptu
Kontinuita nebo diskontinuita?
K otázce koexistence

Kraj za horami: charakterizace území

Historicko-správní
Horopisná
Vodopisná
Demografická
Sídelní

Z jaké půdy roste strom industrie?
LIDÉ
Organizace a ormy protoindustriální textilní výroby
Ke vztahu venkovské plátenické protoindustrializace a cechů
Ke vztahu venkovské plátenické protoindustrializace a vrchnosti
SUROVINY
Zemědělské suroviny pro textilní výrobu
Zemědělské suroviny pro potravinářství
Dobývání a zpracování rud
Stavební suroviny
Papírny ve Frýdlantu a Ferdinandově
ENERGIE
Vodní mlýny jako nositelé kontinuity
Větrné mlýny
INFRASTRUKTURA

Vodní kolo a parní stroj: sňatek z rozumu
Změna energetické báze: nástup uhlí
Přeměna krajiny a sídel
Přeměna výrobní stavby
Otázka vztahu stavby a pohonu
Stavební formy reakcí na zvyšování produkce
Závěr

Přílohy

Seznam pramenů a literatury
Seznam zkratek
Rejstřík míst
Rejstřík jmen a firem
Summary

Knihy 555, Praha 2017, 168 str., 230 x 320 mm, ISBN 978-80-87100-37-0