Od omylu k nadějím

Od omylu k nadějím
ISBN: 978-80-87782-77-4
Availability: in stock
including VAT
your price330,00 Kč
ps
Karel Löbl

Od omylu k nadějím

Čtrnáct kroků Federálního shromáždění k demokracii za účasti poslanců Československé strany socialistické


Karel Löbl (*1925), profesor ČVUT, někdejší dlouholetý místopředseda Československé strany socialistické, v letech 1969–89 ministr české vlády a 1969–90 poslanec Federálního shromáždění, se ve své druhé memoárové knize vrací ke svým prožitkům prvních měsíců po listopadovém převratu v Československu roku 1989 a s dokumentární věcností a smyslem pro detail zachycuje postupný přerod Federálního shromáždění z formální instituce autoritativního režimu ve fungující parlament demokratického státu. Zvláštní pozornost přitom věnuje aktivitám poslanců své strany, Československé strany socialistické, na tomto foru. Ke stěžejním pamětem připojuje ještě řadu různorodých menších vzpomínkových textů, vztahujících se k jeho více než dvacetiletému působení v české vládě i v Československé akademii věd, k osobnostem, jež při něm poznal, k početným zahraničním cestám, které tehdy podnikl, i k reáliím každodenního života předlistopadové politické reprezentace. Knihu doplňují vybrané fotografie z autorova archivu i z archivů jeho politických kolegů a osobních přátel, z nichž většina je publikována poprvé.

Obsah:

Několik poznámek úvodem
Předmluva

První krok
Adamcův důrazný apel k reformě na 15. společném zasedání SL a SN Federálního shromáždění ČSSR

Druhý krok
Zásadní setkání Adamec-Havel

Třetí krok
Počátek realizace výsledků setkání Adamec-Havel na 16. společném zasedání SL a SN FS. Zrušena nadřízenost KSČ, předseda FS A. Indra odstoupil. Zvolena Komise FS a ČNR pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu v Praze a odsouhlasení Prohlášení FS k současné vnitropolitické situaci. V rozpravě většina poslanců odsoudila praktiky KSČ, z 53 diskutujících bylo 15 členů ČSS

Čtvrtý krok
Odstoupení L. Adamce, jmenování M. Čajfy předsedou vlády, demise G. Husáka, diskuze o způsobu volby nového prezidenta. Obrana M. Jakeše ohledně viny na 17. listopadu. Přijetí stanoviska FS ke vstupu vojsk. Opět vysoká aktivita poslanců ČSS. Nový předseda FS - nestraník S. Kukrál

Pátý krok
Programové prohlášení vlády národního porozumění, rozprava a změny ústavního zákona o čs. federaci

Šestý krok
Dvě společné schůze SL a SN: prvá ke změně slibu prezidenta, jednacího řádu FS k zákonu o volbě nových poslanců a druhá ke zvolení nových poslanců na uvolněné mandáty a k volbě A. Dubčeka předsedou za rezignujícího S. Kukrála a navržení V. Havla do funkce prezidenta republiky

Sedmý krok
Televizí přenášená volba V. Havla prezidentem ČSSR

Osmý krok
Úkoly FS podle nového předsedy A. Dubčeka.
Nesouhlasná stanoviska některých poslanců za KSČ.
Protiargumentace místopředsedy FS Z. Jičínského.
Zásadní řeč prezidenta republiky V. Havla mj. s návrhem vypustit slovo "socialistická" v názvu republiky. Odsouhlaseny nové zákony např. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společesntví a např. zatímní zákon o politických stranách. Na návrh místopředsedy FS B. Kučery došlo ke zproštění funkce předsedy Nejvyššího soudu a k volbě nového předsedy O. Motejla

Devátý krok
Nově zvoleno 77 poslanců SL a 45 poslanců SN. Doplněny výbory obou komor a jejich předsednictev, včetně předsednictva FS.

Desátý krok
Vystoupení předsedy FS A. Dubčeka k nezbytnosti rehabilitovat neprávem postižené minulým režimem. Volba 12 poslanců SL a 5 SN. Čalfova Zpráva o plnění programu vlády ČSSR, k níž mluvilo 124 poslanců. Projednán zákon o ukončení volebního období a o volbách. Smlouva o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk z roku 1968 prohlášena neplatnou.

Jedenáctý krok
Vojenské zákony. Zvolení komise FS, která zhodnotí finanční vztahy mezi rozpočty federace a republik a politickými stranami. XXIV. sjezd ČSS za přítomnosti politické emigrace.

Dvanáctý krok
Finiš blády a parlamentu: Projednávání státního rozpočtu na rok 1990 namísto prosincového provizoria. Návrhy zákonů sdružovacího, shromažďovacího a petičního. Připomínky k urychlenému stažení sovětské armády. Magnetofonová páska s poznámkami prezidenta k novému názvu republiky a následná diskuze s výsledkem po dohadovacím jednání: Československá federativní republika

Třináctý krok
Národohospodářské zákony. Opětné dohadování o názvu státu s výsledkem: Česká a Slovenská Federativní Republika. Zákon o soudní rehabilitaci. Personálie v soudnictví. Zákon o nájmu a pronájmu nebytových prostor. Uctění památky M. R. štefánika

Čtrnáctý krok
Zkrácení funkčního období prezidenta ČSFR. Rada obrany státu, gesce v oblasti životního prostředí, doplnění zákonů v trestní oblasti.
Zákon o teologických fakultách, o vysokých školách, o družstevnictví, o změnách státních svátků, dva zákony z oblasti právní, změna a doplnění zákona o Čs. akademii věd.
Rozloučení prezidenta se zákonodárci. Zpráva komise pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu, o činnosti komise pro dohled nad stažením sovětských vojsk, neodsouhlasení vzniku federálního orgánu pro životní prostředí pro nízkou účast poslanců SN

Co členky a členové Klubu poslanců ČSS?

Přílohy

15. společná schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů
Stanislav Rázl - můj první premiér
První projev prezidenta Václava Havla k Federálnímu shromáždění
Vzkaz prezidenta republiky Federálnímu shromáždění prostřednictvím magnetofonového pásku
Majetek KSČ. A jak na tom byly ostatní politické strany
K některým problémům ČSAV
O některých předlistopadových společenských specifikách vládního ansámblu
A nakonec

Dodatek 1
Úvodní slovo předsedy vlády ČSR L. Adamce na jejím prvním lednovém zasedání 5. ledna 1988
Dodatek 2
Pohled dlouhodobě stranou stojícího pozorovatele a od listopadu 1989 opět aktivisty
Dodatek 3
Střepy a střípky z mých dálněvýchodních cest

Obrazová příloha

Masarykův ústav AV ČR, Praha 2017, 400 str., 140 x 200, ISBN 978-80-87782-77-4