Odboje 1941/1. Obnova památky moderní architektury

Odboje 1941/1. Obnova památky moderní architektury
ISBN: 978-80-85034-93-6
Availability: in stock
including VAT
your price570,00 Kč
ps
Martin Strakoš (ed.)

Odboje 1941/1

Obnova památky moderní architektury

Kolektivní monografie věnovaná památkové obnově a historii budovy na ulici Odboje 1941/1 v centru Ostravy, původně postavené pro potřeby Okresního sociálně-zdravotního ústavu a nyní využívané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě. Tento příklad modernistické architektury byl vystavěn v letech 1931 až 1933 podle soutěžního návrhu architekta Karla Roštíka, projekt dopracoval s architektem Jaroslavem Stockarem-Bernkopfem a budovu vystavěl stavitel Karel Gajovský z Moravské Ostravy. Nedávná obnova představuje referenční příklad péče o památky moderní architektury. První oddíl knihy obsahuje kapitoly věnované samotné památkové obnově: stavebněhistorickému průzkumu, vzniku projektu a průběhu výstavby z pohledu projektantů, stavebníka i generálního dodavatele, restaurování přednáškové síně i záchraně sochy Směrník. Druhý oddíl se zabývá historií objektu i jeho architektonickými hodnotami, podrobněji seznamuje s iniciátory vzniku budovy, s jejími projektanty i s obdobím válečným, kdy část objektu sloužila gestapu. U hlavního vstupu bylo nyní zřízeno pamětní místo s interaktivní instalací jako připomínka této tragické etapy. Třetí oddíl se věnuje písemným a plánovým dokladům vzniku projektu a výstavby domu mezi lety 1931 až 1933. Závěr tvoří shrnutí, chronologický přehled vývoje budovy a výběrový seznam realizačních firem, podílejících se na památkové obnově objektu v letech 2013 až 2015.
Kniha vychází z příspěvků semináře Památka moderní architektury v novém, uspořádaného 10. března 2016 v přednáškové síni uvedené budovy.

Obsah:

Martin Strakoš / Slovo editora
Michal Zezula / Úvodní slovo ředitele Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě

Památková obnova

Miloš Matěj / Vývoj názoru na novou administrativní budovu ostravského pracoviště Národního památkového ústavu
Romana Rosová / Stavebněhistorický průzkum bývalého Okresního sociálně-zdravotního ústavu v Moravské Ostravě
Marián Jurga / Projekt obnovy a přestavby z pohledu projektanta
Jan Zástěra / Památková obnova z pohledu dodavatele
Marie Bartošová / Průběh památkové obnovy z pohledu stavebníka
Jaroslav Jakubek a Adam Jakubek / Rehabilitace dřevěného dýhovaného obložení přednáškového sálu
Jakub Ivánek / Směrník Václava Uruby ve starém i novém kontextu
Tomáš Skalík / Směrník – restaurování betonové plastiky

Historie

Martin Strakoš / Architektura zdravotnických zařízení na Ostravsku a budova Okresního sociálně-zdravotního ústavu
Radomír Seďa / Ostravské gestapo – dosavadní výzkum, současný stav a další perspektiva
Martin Strakoš – Romana Rosová / Historie budovy za druhé světové války a po roce 1945
Martin Strakoš / Biografické medailonky: Bohumil Malý, František Slabihoudek, Karel Roštík, Jaroslav Stocker-Bernkopf, Karel Gajovský

Dokumenty

Plánová dokumentace
Písemná dokumentace
Dobová odborná literatura

Závěr

Shrnutí
Chronologický přehled historie budovy Odboje 1941/1
Výběrový seznam realizačních firem
Seznam pramenů a literarury
Seznam zkratek
Seznam autorů
Summary

Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava, r. 2016, rozměr 215 x 280 mm, 254 s., bar., česky, ISBN 978-80-85034-93-6