Oděv a textil

Oděv a textil
ISBN: 978-80-86516-88-2
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena430,00 Kč
ks
Alena Nachtmannová, Olga Klepetková

Oděv a textil

v životě člověka doby lucembruské


Sborník příspěvků ze specializované konference, uspořádané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze 6. října 2016.

Obsah:

Úvod
Soubor archeologických textilií ze středověkých odpadních vrstev z centra Prahy
NMové poznatky o pohřebním rouchu Karla IV. z královské krypty v katedrále sv. Víta
Karlštejnský poklad. Unikátní soubor zachovaných středověkých textilních doplňků
Oděv a textilie v účtech hradu Karlštejna (1423-1434)
Módní vlivy a symbolika kostýmních prvků ve scénách tzv. Vyšebrodského cyklu
Oděv Václava IV. ve světle iluminací Bible Václava IV.
Mezi askezí a pohoršením. Oděv nižšího duchovenstva ve vrcholném středověku (1250-1415)
Střihová řešení oděvů lucemburského období a jejich experimentální užití
Typologie a vývoj ženských účesů a pokrývek hlavy ve 14. století
Oděv, zbroj a móda
Beze zborje
Program konference Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské

Národní památkový ústav ÚOP středních Čech, Praha 2016, 167 str., ISBN 978-80-86516-88-2