Oděv v západních Čechách 15. až 17. století

Oděv v západních Čechách 15. až 17. století
ISBN: 978-80-58035-52-0
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena470,00 Kč
ks
Veronika Pilná

Oděv v západních Čechách 15. až 17. století

Stejně jako vedle obecných „velkých“ dějin stojí koncept mikrohistorie, tak vedle „velkých“ dějin módy lze postavit každodenní oděvy sledované v jedné lokalitě napříč společenskými vrstvami.  Průzkumem lokálních památek, archeologického materiálu a textových pramenů se autorka pokusila zachytit proměny oděvu v oblasti západních Čech v období 15. až 17. století a aplikovat na výzkumný materiál metody historické antropologie. Součástí knihy jsou rovněž popisy používaných historických textilních technik, textilních materiálů a obsáhlý katalog citovaných předmětů a ikonografie.

Obsah:

o    Pro obě pohlaví
o    Pánský šatník
o    Dámský šatník
o    Oděvy dětí
o    Oděv v životě
·         Textilní materiály a technologie uplatňující se při výrobě látek
·         Technologie
·         Výroba oděvů a obuvi, řemesla spjatá s výrobou, obchodování
·         Závěrem
·         Katalog pramenů k poznání vývoje oděvu v západních Čechách
o    Část I. Předměty s prokázaným původem či jinou jasnou vazbou na lokalitu
o    Část II. Díla nejasného původu s anonymním autorem
o    Část III. Díla spojená s osobnostmi s vazbou na západní Čechy (výběr)

·         Prameny a literatura
·         Seznam fotografií
·         Rejstřík jmenný
·         Rejstřík věcný
·         Rejstřík místopisný

Národní památkový ústav, ÚOP Plzeň, r. 2018, rozměr 175 x 245 mm, 368 s., bar., česky, ISBN 978-80-58035-52-0

·