Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy

Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy
Availability: to 10 days
including VAT
your price360,00 Kč
ps
Šárka Belšíková - Martin Gaži - Jarmila Hansová

Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy.

Osvícenství zdola v okrsku světa

Opat Bohumír Bylanský dovedl cisterciácký klášter Zlatá Koruna a jeho okolí k nebývalému kulturnímu i hospodářskému rozkvětu. Ve třech desítkách let před zrušením kláštera (1755–1785) zdejší řeholní společenství vytvořilo významné centrum navazující na středověké i barokní podněty, zároveň se však péčí o tzv. industriálie včleňovalo do konceptů osvícenského státu. Jednou z nejzajímavějších opatových aktivit bylo zřízení nově pojaté školy pro děti z okolí, přičemž školní místnosti nechal vyzdobit velkým množstvím didaktických olejomaleb. Tři desítky pláten se dochovaly dodnes (cyklus inspirovaný Komenského Orbis pictus, historicko-geografické mapy Čech a světa, výjevy dle Felbigerova Katechismu, portréty učenců a významných osobností, Telemachovy cesty) a tvoří zcela raritní soubor, na jehož základě můžeme nahlédnout do duchovního i všedního života českého venkova v druhé polovině 18. století, včetně mnoha věrně zachycených detailů vybavení domácností, dobových nástrojů, širokého spektra řemeslných postupů, včetně textilní výroby, lázeňství, stavebnictví, mořeplavby, výroby knih apod. Kniha tyto obrazy fotograficky zachycuje v celcích i detailech a nachází jejich předlohy. Rekonstruuje i všednodenní fungování klášterní školy, myšlenkový svět jejího opatského otce, který své názory na společnost shrnul mj. do obsáhlé statě napsané na jedinečný textový obraz (v příloze edice a překlad Jan Kvapil), a ukazuje, jak individuální iniciativa „zdola“, kterou bychom dnes vřazovali do souvislostí občanské společnosti, byla „shora“ nemilosrdně rozmetána státními reformami.

Obsah:

Desatero zastavení ve světě posledního zlatokorunského opata
Zastavení první, konec předjímající: chýnovské obrázky
Zastavení druhé, svým obsahem nutně přede všemi ostatními: Patria Boemo Prachaticiensis
Zastavení třetí, pro interprety nejjednodušší: vzdělání a kariéra
Zastavení čtvrté, arcibarokní: šátečky z Kájova
Zastavení páté, politické, turistické, zbožné a zvídavé: cesta do Citeaux
Zastavení šesté, veskrz materialistické: salnytr, kolovrátky, ba i hnůj
Zastavení sedmé, duchovně organizační: Klášterní křídla a krystalizace norem opatské činnosti
Zastavení osmé, s ambicí návodu: trojitá opora dobrého života
Zastavení deváté, na hlubině: trojitá mocnost osvícené duše
Zastavení desáté, opět chýnovské: hrkavý vůz plný "takových pošetilostí"

Škola v klášteře Zlatá koruna
Společenské souvislosti shora: reforma rakouského školství v sedmdesátých letech 18. století
Státně "vzorná" paralela školy ve Zlaté Koruně: Kindermannova líheň
Vlastní cestou z Vídně do Zlaté Koruny: škola mezi vikariátem a prelaturou
Pro bono publico: zlatokorunská industriální výuka
"Učitel nebyl žádný za kláštera" příchod Antonína Borového
Třídní kniha: co se stalo ve školních lavicích
"Přičinlivý" a přece k nepotřebě: kterak osvícenský stát rozmetal osvícenou školu

Obrazy zlatokorunské školy
Praktické, názorné, krásné: obrazy jako výuková pomůcka
Výhledy pro otevřené, zdravé a křesťanské oči
Historická mapa Čech
Univerzální historická mapa
Portréty učenců a významných osobností
Učení mužové starověku
Telemachovy cesty, Ezopovy bajky a Oppeltovy mytologie
Katechismus
Orbis pictus
Konec a co bylo potom: osudy obrazů po zrušení kláštera

Badatelské panorama a Bylanského "osvícenství zdola"

Přílohy
Bibliografie
Zusammenfassung