Opavské hradby

Opavské hradby
Availability: in stock
including VAT
your price565,00 Kč
ps
Ed. František Kolář

Opavské hradby

Obsah:
Slovo úvodem (Z. Jirásek)
Slovo vydavatele (M. Zezula)
 1. Funkce městských hradeb (M. Kiecoň)
 2. Dílky skládačky našeho poznání o opavském městském opevnění (P. Kaniová, M. Kiecoň, F. Kolář, R. Rosová)
 3. Archeologické výzkumy v prostoru bývalého opevnění  města Opavy (M.Zezula)
 4. Proměny opavského městského opevnění v čase
 • Obecná charakteristika opavského městského opevnění (F. Kolář)
 • Opevnění ve 13. a 14. století (F. Kolář)
 • Opevnění od přelomu 14. a 15. století do konce 15. století (F. Kolář)
 • Opevnění Opavy v 16. století (F. Kolář)
 • Opevnění Opavy v 17.-18. století (F. Kolář)
 • Demolice opavského městského opevnění v 19. století (P. Kaniová)
 • Exkurz 1: Pečetní prsten (R. Antonín, M. Kiceoň, F. Kolář, M. Zezula)
 • Exkurz 2: Město v ohrožení - k obléhání města Opavy ve středověku a novověku (F. Kolář)
      5. Život u hradeb
 • Opavský hrad (M. Čapský)
 • S hradbou za zády - opavské sakrální areály v kontaktu s městským opevněním (D. Prix)
 • Mlýnský náhon a Fortenský mlýn (P. Kozák, M. Zezula)
 • Nový hřbitov (P. Kozák, M. Zezula)
       6. Co dnes zbylo po opavském opevnění (P. Kaniová, F. Kolář)
       7. Slovník odborné terminologie (M. Kiecoň)
       8. Katalog (M. Kiecoň, F. Kolář, M. Zezula, P. Žákovský)

Závěr (M. Zezula)
Netištěné prameny
Tištěné prameny a literatura
Seznam zkratek
Cizojazyčné resumé