Osudy olomouckých sladoven a sladovnických firem v kontextu vývoje sladovnického průmyslu

Osudy olomouckých sladoven a sladovnických firem v kontextu vývoje sladovnického průmyslu
ISBN: 978-80-244-1708-0
Availability: in stock
including VAT
your price300,00 Kč
ps
Michael Viktořík

Osudy olomouckých sladoven a sladovnických firem v kontextu vývoje sladovnického průmyslu

(od 60. let 19. století do roku 1948)


Monografie je tematicky rozdělena do dvou základních okruhů. V tom prvním se seznámíme s dějinami sladovnického průmyslu od jeho počátku v 60. letech 19. století až do znárodňovacího procesu v roce 1948. V druhém výkladovém bloku pak pohlédneme na osudy více než 15 olomouckých sladovníků, jejich rodin, rodinných firem i na osudy jednotlivých sladoven. Oba okruhy se vzájemně prolínají a jsou doplněny nejen exkurzy zaměřenými na práci ve sladovně a na vývoj sladovnického průmyslu v podstatě až do současnosti, ale i mnohými dosud nepublikovanými přílohami.

Obsah:

Předmluva

Úvod
Literatura a prameny, základní problémy výzkumu

Dějiny sladovnckého průmyslu
Vznik sladovnického průmyslu a jeho vývoj do roku 1918
Sladovnictví v letech 1918-1924
Léta konjunktury a krizí 1925-1939
Sladovnický průmysl v časech okupace 1939-1945
Exkurz I - Práce ve sladovně
Exkurz II - Stručný vývoj československého sladovnictví po roce (1945) 1948

Sladovníci a Olomouc (1848-1938)

Olomoucké sladovny
Sladovna na Klášterním Hradisku
Rodina Briessova a sladovna firmy "I. & W. Briess" v Pavlovičkách
Rodina Hamburgerova a sladovna firmy "Ed. Hamburger & syn" v Olomouci
Rodina Zweigova a sladovna firmy "Marcus Zweig's Söhne" na Lazcích
Sladovna Mořice Fischera a firmy "Heller & Husserl" v Holici
Sladovna Hermanna Bracha na Bělidlech
Sladovna Franze Langera v Hodolanech
Sladovna Samise Groaga v Týnečku
(Nejen) sladovnické aktivity rodiny Winterů

Olomoucké sladovnické firmy a jejich majitelé
Rodina Morgensternova - Říkovských a jejich sladovna v Říkovicích
Rodina Haasova a její aktivity na poli sladovnictví
Fürstovi - příběh rodiny moravských sladovníků
Sladovnické aktivity rodiny Mayů
Sladovna v Křelově
Sladovna v Nedvězí
Sladovna v Doubravici u Mohelnice
Sladovna v Příkazích

Závěr

Seznam použitých zkratek
Seznam pramenů a literatury

Zusammenfassung
Summary
Résumé

Univerzita Palackého, Olomouc 2007, 293 str., 170 x 240 mm, ISBN 978-80-244-1708-0