Památková obnova vilové architektury 20. a 30. let 20. století

Památková obnova vilové architektury 20. a 30. let 20. století
ISBN: 978-80-7480-036-8
Availability: in stock
including VAT
your price95,00 Kč
ps
Miloš Solař, Vladimír Šlapeta, Petr Všetečka, Karel Ksandr, Petr Freiwillig, Petr Kroupa

Památková obnova vilové architektury 20. a 30. let 20. století

Obnova památek meziválečné vilové architektury má svá mnohá specifika. Jakkoliv pro ni v obecné rovině platí stejná pravidla jako pro jiné segmenty památkového fondu, je třeba právě specifické požadavky zohlednit při aplikaci stávajících metodických postupů. Hlavním cílem této metodické publikace je uvedení do problematiky vilové architektury 20. a 30. let 20. století, zamyšlení nad specifiky této architektury a jejich zohlednění při konkrétních procesech památkové obnovy. Metodika dává konkrétní návod pro stanovení kulturních hodnot, které je třeba chránit, popisuje prostředky památkové obnovy a věnuje se celému jejímu procesu od předprojektové přípravy až po limity při využívání. Interpretační přínos této publikace k tematice meziválečné vilové architektury je obohacen o popis příkladů dobré praxe z nedávné obnovy šesti konkrétních staveb.

Tato metodika najde uplatnění při procesu plánování a realizace obnovy památek vilové architektury 20. a 30. let 20. století. Poslouží památkářům Národního památkového ústavu, obcí s rozšířenou působností i krajských úřadů. Stejně dobře ale může pomoci také vlastníkům a správcům meziválečných vil, a to bez ohledu na skutečnost, zda jimi spravované stavby byly prohlášeny kulturními památkami. Užitečné informace mohou v publikaci najít také projektanti a dodavatelé stavebních prací.

Obsah:

Vstupní údaje
Cíl metodiky
Popis uplatnění metodiky
Srovnání novosti postupů
Publikace, které předcházely metodice

Předmluva

Vilová architektura 20. a 30. let v mezinárodních souvislostech
Literatura

Obnova vilové architektury 20. a 30. let

Úvod

Kulturní hodnota

Přehled ochrany
Historické originál
Vzhled
Architektonické řešení
Autenticita
Stopa času
Hodnota historického dokumentu
Materiália
Hledisko historického dokumentu
Materialita
Hladisko celku

Mezinárodní dokumenty
Benátská charta
Washingtonská charta

Prostředky obnovy
Anastylóza
konzervace
Restaurování
Rekonstrukce
Analytický a syntetický přístup

Archeologie

Národní památkový ústav

Proces obnovy
Úvaha
Formulování zadání
Předprojektová příprava
Projektová příprava
Výběr zhotovitele
Realizace
Po realizaci

Poznámky k vybraným rématům obnovy
Využití
Obnova fasád a střech
Zateplení
Obnova oken

Závěr
Literatura

Příklady
Obnova vily Stiassni v Brně
Obnova Schneiderovy vily v Jablonci nad Nisou
Obnova vily Františka a Julie Malotových ve Zlíně
Obnova Zikmundovy vily ve Zlíně
Obnova vily Dr. Müllera v Praze Střešovicích
Obnova vily Tugendthat

Přílohy
Oponentní posudek č. 1
Oponentní posudek č. 2

Národní památkový ústav, Praha 2015, 200 x 240 mm, 95 str., ISBN 978-80-7480-036-8