Památky středních Čech 10/1

Památky středních Čech 10/1
Availability: in stock
including VAT
your price40,00 Kč
ps
Obsah:

Studie
Ing. Jan Žižka: Kaple sv. Vojtěcha v Bubovicích a sv. Jana Nepomuckého v Čelině (příspěvek k poznání drobné vrcholné barokní architektury středních Čech)
Ing. arch. Vít Jesenský: Kostnice ve Všeradicích a barokní kostnice ve středních Čechách (I. část)
Ak. sochař Petr Skála: Minulost a budoucnost věžních hodinových strojů

Zprávy:
PhDr. Luboš Antonín: Knihovna hrabat Thun-Hohenstein ze zámku Choltice
Ing. Jan Žižka: Nálezy při opravě kostela sv. Martina v Sázavě
PhDr. et JUDr. Pavel Kroupa: O adaptaci domu čp. 44 v Říčanech u Prahy (O vztahu historické a moderní architektury)
Ing. arch. Jiří Mrázek: Nález fragmentů sochy na zámku v Mnichově Hradišti
Mgr. Jana Berková: Celostátní seminář o lidové architektuře
Zpráva o činnosti Památkového ústavu středních Čech v roce 1995