Památky středních Čech 2

Památky středních Čech 2
Availability: in stock
including VAT
your price40,00 Kč
ps
Obsah:

M. Glosová: K problematice obnovy nemovitých kulturních památek
V. Bůžek: Ekonomické a politické pozice šlechty středních Čech v polovině 16. století
J. Varhaník: K interpretaci raně středověké stavební periody kostela sv. Mikuláše v Novém Kníně
P. Kroupa: Rostlinný ornament v Hradišti nad Jizerou, Kolíně a v Kouřimi ve 13. století
J. Sommer: Ke stavební historii kostela sv. Šimona a Judy ve Viticích
L. Bobková: Karel Čapek ve Strži
M. Kunštát: Schola artis Beuronensis
V. Razím: K stavební podobě městského opevnění v Rakovníku
L. Štěpánek: Skanzeny Středočeského kraje
Kritika, zprávy, kronika