Paměti a vzpomínky jako historický pramen

Paměti a vzpomínky jako historický pramen
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena240,00 Kč
ks
Ed. Milada Sekyrková

Paměti a vzpomínky jako historický pramen

Obsah:
Úvod
Jan Hozák: Vznik a využívání tzv. Kleplovy sbírky v archivu NTM
Pavla Horská: Jan Klepl a jeho následovníci
Pavla Vošahlíková: Využití sbírky rukopisů Jana Klepla pro výkum dějin všedního dne
Zdeňka Stoklásková: "Hrdinové všedních dnů". Vzpomínky řemeslníků v Kleplově sbírce
Jana Machačová, Jiří Matějček: Využití vzpomínek v historické sociologii
Ivan Jakubec: Paměti a vzpomínky jako prvořadý historický pramen
Jan Randák: Životní světy, paměti a jejich interpretace
Jaroslav Šedivý: Kouzlo a záludnosti vzpomínek pro historickou práci
Jan Janko: Paměti a jiné archiválie
Jiří Bareš: Sklářství na Jablonecku očima pamětníků
Tomáš Jiránek: Dopisy místo deníku. Cesta československého vojáka do Latinské Ameriky ve 30. letech 20. století
Emilie Těšínská: Memoáry fyzika Vladimíra Nováka
Jana Čechurová, Jan Kuklík ml.: Nenápadný profesor, který snad byl u všeho - Paměti Jana Krčmáře
Filip Paulus, Jiří Křesťan: Paměti a vzpomínky Státního ústředního archivu v Praze
Jindřich Schwippel, Marek Ďurčanský, Pavel Kodera: Práce s pamětníky v Archivu AV ČR
Tomáš Sekyrka: Když výtvarníci vzpomínají
Libor Jůn: Válečný prožitek z "Velké války" v pamětech uložených v archivu Národního muzea
Jitka Zabloudilová: Vzpomínky českých válečných zajatců z 1. světové války
Gabriela Dudeková: Zajatci v prvej svetovej vojne - význam a miesto memoárov pri výskume
Jan Schwaller: Deník Vojtěcha Bergera - vztah malých a velkých dějin
Alena Makovcová: Deníky versus Paměti rektora Vysoké školy zemědělské v Brně prof. Rudolfa Haši (1939-1945)
Milena Lenderová: Paměti Boženy Frídové
Jana Machačová: Žena tvůrce rodinných vztahů? Systém hodnot žen z prostředí inteligence - paměti Zdeňky Janáčkové (1865-1938)
Milan Vojáček: Zamýšlené edice Zápisků Marie Červinkové-Riegrové a Pamětní knihy Malče
Helena Kokešová: Pamětnice Eduarda Alberta
Petr Svobodný: I lékaři a jejich pacienti vzpomínají
Soňa Štrbáňová: Nevydaný spis Ivana Málka o rozvoji biologie v Československu po r. 1945. Koncepce a možnosti využití
Jaroslav Čechura: Notesy Josefa Pekaře
Jiřina Masnerová: Ctnosti naše na tom visí jen, jak čas je vykládá
Autoři