Paneláci 2

Paneláci 2
ISBN: 978-80-7101-169-9
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena640,00 Kč
ks
Lucie Skřivánková, Rostislav Švácha, Martina Koukalová, Eva Novotná

Paneláci 2

Historie sídlišť v českých zemích 1945-1989


Kniha Paneláci 2 se zabývá výstavbou sídlišť na území České republiky od raných obytných souborů z období poválečné dvouletky (1947–1948) až po panelové celky z konce osmdesátých let ovlivněné postmodernou. Osu publikace tvoří osm chronologických kapitol, které se věnují vývoji industrializace hromadné bytové výstavby, proměnám politických a ekonomických podmínek i měnící se roli architektů a urbanistů. Základní uměleckohistorickou linku Rostislava Šváchy a jeho kolegů obohacují a prohlubují pohledy různých humanitních oborů, od historiografie architektury a urbanismu přes antropologii, památkovou péči až k historické demografii. Kniha Paneláci 2 vychází jako katalog výstavy Bydliště: panelové sídliště, kterou na začátek roku 2018 připravilo Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

Obsah:

Paneláky bez pověr a iluzí
Paneláky a Kublerův serialismus
Historie sídlišť v českých zemích

Prolog

1) Dřevní fáze
Dřevní sídliště
Podhoubí industrializace: kolektivní projektování a potlačení subjektu
2) Fáze socialistického realismu
Sídliště socialistického realismu
Náš socialistický realismus
3) Pionýrská fáze
Sídliště pionýrské etapy
Jak vyřešit bytový problém? Nařízením!
Jak se staví panelák
4) Krásná fáze
"Krásná" sídliště
Životní prostředí, humanismus a panelová sídliště šedesátých let
Bydlení v panelu
5) Technokratická fáze
Technokratická sídliště
Počátky bydlení na Jižním Městě očima pamětníků
Když staré ustupuje novému: asanace během normalizace
6) Fáze krásných a postmoderních sídlišť
Pozdní krásná a postmodernistická sídliště
Sídliště mezi "akcelerací moderny" a postmodernou

Epilog

Demografický a socio-ekonomický vývoj českých sídlišť: stejné, nebo diferenciované trajektorie vývoje?
Chránit, či nechránit?
Výběrová bibliografie
Obrazová dokumentace - poskytovatelé
Summary
Jmenný rejstřík

Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha 2017, 352 str., 295 x 195 mm, ISBN: 978-80-7101-169-9