Panský dům v Týnci nad Labem

Panský dům v Týnci nad Labem
ISBN: 978-80-01-05675-2
Availability: in stock
including VAT
your price295,00 Kč
ps
Michael Rykl

Panský dům v Týnci nad Labem

Zásadním cílem publikace je přiblížit proces syntézy poznatků. Představeny jsou důkazy a indicie. Předestřeny jsou jak pevné datační opory, tak jevy dlouhého času a jejich možný průnik. Z toho vyplynou závěry, mnohdy ve variantách, s různou mírou pravděpodobnocti a nejistoty, jejichž reálnost v čase je opět třeba diskutovat a posoudit.

Stručný obsah:

Úvodem k závěru / Zusamenfassung / Summary
Obrazová příloha

1. Dvojí linie studia faktů vypovídajích o dějinách domu do poloviny 16. století
2. Blíže neznámé středověké domy do 1. poloviny 16. století
3. V majetku Pernštejnů
4. Dům rychtářů a služebných šlechticů po dvě staletí
5. Přestavba generálem von Melasem. Dějství první: do roku 1803
6. Přestavba generálem von Melasem. Dějství druhé: 1803 - 1805
7. Tři desetiletí chátrání
8. Maloměstští poloagrární hospodáři 2. třetiny 19. století
9. Maloměstští živnostníci industriální doby (1871-1950)
10.Útlum po 2. světové válce

České vysoké učení technické v Praze, r. 2015, rozměr 210 x 297 mm, 170 s., plánové přílohy, čb, přílohy barevně, ISBN 978-80-01-05675-2