Panství pánů z Holštejna. Svědectvý zaniklých středověkých vesnic

Panství pánů z Holštejna. Svědectvý zaniklých středověkých vesnic
ISBN: 978-80-88278-66-5
Availability: in stock
including VAT
your price249,00 Kč
ps
Václav Kolomazníček

Panství pánů z Holštejna

Svědectvý zaniklých středověkých vesnic

Kniha nabízí komplexní pohled na středověké osídlení v prostoru bývalého panství pánů z Holštejna. Opírá se převážně o klasickou archeologickou metodiku a aplikaci tradičních archeologicko-geografických postupů. Vychází v edici Archaeologica Olomucensia.

Stručný obsah

Úvod
Historie holštejnského panství
Plánovaná lokace vrcholně středověkých vesnic na Drahanské vrchovině
Povrchové kamenné doly
Středověké plužiny a pastviny
Středověké vodní zdroje na ZSV (rybníky)
Středověké cesty
Hmotná kultura - mobilní terénní památky
Závěr

Katalog vesnic holštejnského panství založených ve středověku
Literatura
Summary

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, r. 2021, rozměr 210 x 295 mm, 200 s., bar., ISBN 978-80-88278-66-5