Plzeň zmizelá

Plzeň zmizelá
ISBN: 978-80-88027-15-7
Availability: in stock
including VAT
your price380,00 Kč
ps
Petr Domanický (ed.)

Plzeň zmizelá

K výstavě Zmizelá Plzeň vydává Západočeská galerie v Plzni publikaci Plzeň zmizelá, která volně navazuje na I. díl knihy z edice Zmizelé Čechy, jenž se zabýval historickým jádrem. Vzhledem k tomu, že vydavatel upustil od plánovaného II. dílu, připravil stejný autorský tým (Tomáš Bernhardt, Jana Domanická, Petr Domanický) samostatnou knihu, která se středem města zabývá jen rámcově a důraz klade na zatím nezpracované širší centrum a předměstí.

Obsah:
Úvodem. (Petr Domanický)
Vývoj města do r. 1850 (Tomáš Bernhardt)
Historické jádro jako specifický prostor města v letech 1850 - 2016 (Jana Domanická)


Vývoj města mimo historické jádro v období 1850 - 2016 (Petr Domanický)
1850 - 1890 Rozpínající se město
1890 - 1910 Město velkých staveb, ale nikoli velkorysého celku
1910 - 1942 Město cílem spojeneckých náletů
1945 - 1960 Sny o novém městě v zeleni - "klid před bouří" v plzeňském urbanismu
1960 - 1970 Iluze začátku nové velkorysé éry stavby města
1970 - 1989 Sliby a lži o novém městě, beznaděj a kolaps
1989 - 2016 Město beze snů a iluzí

Závěrem (Petr Domanický)
Summary
Výběr z pramenů a literatury
Seznam použitých zkratek
Poděkování