Po kolejích a silnicích Velké Prahy

Po kolejích a silnicích Velké Prahy
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena430,00 Kč
ks
Roman Vondra

Po kolejích Velké Prahy

Autor nastiňuje vývoj městské hromadné dopravy v Praze v letech 1918-1945 v co nejširším spektru rozličných aspektů. Zaměřuje se na rekonstrukci práce a personálního složení Správní rady Elektrických podniků, věnuje se činnosti zástupců hlavních politických stran a zmiňuje jak jejich spolupráci, tak i rivalitu. Sleduje životní osudy předsedy správní rady Ing. Eustacha Mölzera po jeho odchodu z vedení Eelektrických podniků v roce 1939. Nově tato práce mapuje sociální podmínky zaměstnanců Elektrických podniků, rovněž i období proměn EP a MPP v Protektorátu Čechy a Morava včetně působení odbojových organizací mezi zaměstnanci. Kniha obsahuje bohatou obrazovou přílohu a přehledný jmenný rejstřík.

Obsah:

Úvod
 • Přehled pramenů a zhodnocení dosavadní literatury
 • Vznik moderního města (Praha od pol. 19. století po vytvoření Velké Prahy)
 • Městská hromadná doprava do r. 1914
Výchozí stav
 • Krize za 1. světové války
 • Síť, linkové vedení a vozový park v roce 1918
Vedení, organizace a vnitřní struktura EP v meziválečném období
Hospodaření Elektrických podniků v meziválečném období
Zaměstnanci dopravní části EP, jejich mzdové a sociální podmínky a zabezpečení
Tramvaje za 1. republiky
 • Rozvoj sítě
 • Linkové vedení
 • Vozový park
 • Nákladní tramvajová doprava
 • Vozovny a ústřední dílny ED
 • Modernizace provozu
Autobusy za 1. republiky
 • Neúspěšný prolog pražské autobusové dopravy a přerušená kontinuita
 • Rozvoj linkového vedení autobusů v letech 1925-1938
 • Noční autobusová doprava
 • Vozový park autobusů v letech 1925-1938
 • Autobusové garáže v období 1. republiky
Počátek pražské trolejbusové dopravy
Prvorepublikové úvahy o zřízení pražské podzemní dráhy
Vývoj tarifu v meziválečném období
Prezentace Elektrických podniků na stránkách časopisů vlastní provenience
Závažné dopravní nehody v letech 1918-1939
Stagnace za 2.republiky a protektorátu
 • Vedení, organizace a vnitřní struktura EP a MPP
 • První přechodná omezení provozu v roce 1938 a přechod na pravosměrný provoz v roce 1939
 • Odraz okupační reality v pražské městské hromadné dopravě
 • Osobní a nákladní tramvajová doprava
 • Krize v autobusové dopravě
 • Trolejbusová doprava za 2.republiky a protektorátu
 • Neuskutečněné projekty v pražské MHD za 2. světové války
 • Závažné dopravní nehody v letech 1939-1945
Odbojová činnost zaměstnanců EP a MPP a Pražské povstání
Závěr

Přílohy a tabulky
Seznam použité literatury
Archivní materiály
Slovníček názvů přejmenovaných ulic, náměsí, lokalit a zastávek
Shrnutí obsahu práce v několika jazycích
Obrazová příloha
Seznam vyobrazení a mapových příloh
Jmenný rejstřík