Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton

Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton
ISBN: 978-80-85034-8-37
Availability: in stock
including VAT
your price230,00 Kč
ps
Martin Strakoš

Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton

Kapitoly o architektuře a výtvarném umění 50. a 60. let 20. století od Bruselu

po Ostravu


Kniha se zaměřuje na vývoj architektury a výtvarného umění od poloviny 50. let do závěru 60. let 20. století s přesahem do následujícího desetiletí a na otázky památkové péče o kulturní dědictví tohoto období. Tehdy se v českém i slovenském prostředí prosadil pozdní modernismus, zpočátku ve varietě označované jako bruselský styl nebo zkráceně brusel. Zmíněná stylová vrstva výrazně proměnila od 2. poloviny 50. do poloviny 60. let nejen architekturu, ale i výtvarné umění a další oblasti tvorby. Z toho vycházely nebo se vůči bruselu vyhraňovaly nové stylové variety včetně strukturalismu, brutalismu a minimalistických tendencí. V současnosti je přitom památkově chráněno pouze několik solitérních staveb a uměleckých děl ve veřejném prostoru, neboť česká společnost a s ní i státní památková péče a její výkonné orgány dosud nedokázaly uvedené období náležitě zhodnotit.Autor uvádí čtenáře do diskusí o bruselském stylu počátkem 60. let a posléze o dvacet až třicet let později, kdy se uvedený pojem etabloval v dějinách umění a architektury. Následují kapitoly pojednávající o přijímání podnětů architektury Západu prostřednictvím vlivu tvorby důležitých protagonistů světové architektonické scény, mezi jinými i brazilského architekta Oscara Niemeyera. Na to navazují pasáže o československé účasti na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a o některých výsledcích české architektury 60. let v domácím prostředí.Celý proces proměn je v druhé polovině knihy doložen na příkladu Ostravy a Ostravska. Z přelomu 50. a 60. let kniha prezentuje realizace výstavních pavilonů, interiérů restaurací, kin, prodejen a obchodních domů. V další části jsou doloženy příklady, jak se pozdní modernismus projevil v utváření sídlišť, hotelových a bytových domů, administrativních budov nebo průmyslových staveb. Samostatné kapitoly jsou věnovány architektuře železničních nádraží nebo uměleckým dílům ve veřejném prostoru. Poslední kapitola knihy se zaměřuje na nenaplněné projekty šesté dekády a úvahy o hodnotách tehdejší architektury i výtvarného umění v širším evropském kontextu. Závěrem autor zdůrazňuje nutnost památkové ochrany vybraných příkladů architektury, urbanismu a výtvarných děl ve veřejném prostoru a poukazuje na potřebu soustavnějšího výzkumu architektonických i výtvarných projevů zkoumané doby.

Stručný obsah:

Úvod
Jak je to s tím bruselem, strukturou a betonem
Auguste Perret - Le Corbusier - Oscar Niemeyer v české a slovenské architektuře 50. a 60. let 20. století
Architektura na Světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu a československý pavilon
Česká architektura mezi Bruselem, Montrealem a Osakou (1958-1967-1970)
Ostrava na rozhraní 50. a 60. let 20. století - město moderních rytmů mezi uhlím a železem
Výstavba a přestavba Ostravy a Ostravska v průběhu 60. let 20. století v příkladech
Železniční nádraží na Ostravsku: syntéza architektury a umění 60. let 20. století
Výtvarné umění ve veřejném prostoru a v architektuře na Ostravsku 60. let 20. století
Závěr: Architektura a umění 60. let 20. století v mezinárodním kontexu památkové péče
Seznam základní literatury a pramenů
Seznam zkratek
Summary

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava, rozměr 148 x 210 mm, 200 s, bar., ISBN 978-80-85034-8-37