Počátky nových škol v českých zemích

Počátky nových škol v českých zemích
ISBN: ISBN 80-7194-219-7
Availability: in stock
including VAT
your price140,00 Kč
ps
Josef Cach

Počátky nových škol v českých zemích


Obsah:
Metodologické poznámky
Kultura a věda koncem 19. a počátkem 20. století
První stopy snah o nápravu vzdělávacích a výchovných institucí
Kritika stavu vzdělávacích a výchovných institucí, úsilí o jejich nápravu
Mezinárodní ráz hnutí a differentia specifica jednotlivých národů
Mezioborové přístupy
Celoživotní kultivace. Rodiny, dítě, mládež, dítě nemocné a opožděné
Filosofie hodnot vzdělávání, výchovy a převýchovy
Pedagogická teleologie, meze její působnosti
Přírodní a životní prostředí a hledání dokonalejších útvarů organizace a náplně vzdělávacích a výchovných organizací
Přežitky školského herbatismu a postherbatismu.
K novému pojetí učitelství a vychovatelství
Summa summarum

Historia vita magistra, Vita historie magistra
Postavy a jejich dílo
Chronologie událostí a vybraných publikací
Literatura
Teorie a praxe v textech
Resumé

Univerzita Pardubice, r. 1999, rozměr 145 x 205 mm, 124 s., česky, ISBN 80-7194-219-7