Praha 1580-1680. Místo konfesijních střetů

Praha 1580-1680. Místo konfesijních střetů
ISBN: 978-80-87828-60-1
Availability: in stock
including VAT
your price750,00 Kč
ps
Pavla Státníková, Olga Fejová a kolektiv

Praha 1580-1680

Místo konfesijních střetů

Publikace vznikla jako součást projektu Muzea hlavního města Prahy, připravovaného za odborné spolupráce Archivu hlavního města Prahy a předních odborníků na dané téma, k čtyřstému výročí bitvy na Bílé hoře (8. 11. 1620) a popravy sedmadvaceti českých pánů na Staroměstském náměstí (21. 6. 1621). Oba mezníky – bitva i exekuce, jako centrální body celého projektu – symbolizují významný předěl nábožensko-politického vývoje Českých zemí a jejich hlavního města. Publikace nás provede nejprve předbělohorskou a myšlenkově relativně svobodnou Prahou konce 16. a počátku 17. století, dramatickými událostmi let 1620–1621, nejistými a krutými roky třicetileté války a prvními poválečnými desetiletími v rekonstruované a rekatolizované zemi. Pražská města představuje nejen jako scénu dějinných událostí, které ovlivnily politický vývoj Evropy, ale zejména jako důležitého aktivního činitele tohoto vývoje.

Obsah:

Katolická předbělohorská Praha (1599-1618). Jan Hrdina, Kateřina Jíšová
Protestantská Praha před rokem 1618 (resp. po roce 1609). Ota Halama
Stavovské povstání a pražská města. Václav Ledvinka
Pražská univerzita a školství před bitvou na Bílé hoře a po ní. Marek Ďurčanský
Kniha a knihtisk - médium Měšťanské společnosti a prostředek konfesiního boje. Olga Fejtová
Řemesla a cechovní organizece v městech pražských v dobách konfesijních střetů. Zlata Prokšová Brátková, Jiří Smrž
Umění ve službách konfesí v městech pražských (předbělohorské i pobělohorské období). Michal Šroněk.
Bílá hora. Podivná bitva před branami města v obraze dobové (vojenské) kultury. Vítězslav Prchal
Slovo a obraz jako součást dobové propagandy. Radek Fukala
Strach v pražských městech za třicetileté války. Pavla Státníková
Pobělohorská rekatolizace Prahy. Jiří Mikulec
Pražská emigrace a reemigrace v 17. století. Lenka Bobková
Hospodářské důsledky Bílé hory a třicetileté války. Václav Ledvinka
Pražské měšťanské elity v konfesijních střetech v době předbělohorské a pobělohorské. Olga Fejtová, Jaroslava Mendelová
Rozvoj měšťanské zbožnosti v pobělohorské době. Jiří Mikulec
"Krajina" měst pražských a jejich zázemí, její proměna v 17. století. Jana Bělová
Právo a soudnictví v pražských městech. Odraz bělohorských událostí v právním postavení pražských měst a ve fungování jejich soudnictví. Petr Kreuz
Přepych, komfort a reprezentace - renesanční mobiliář v příbytcích pražských měštanů. Magdalena Rudovská

Abstrakty
Prameny a literatura

Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2021, rozměr 220 x 220 mm, 458 s., bar., česky s anglickým resumé,  ISBN 978-80-87828-60-1